Official Found Coin contract address is

0x1ACbC7d9C40Aa8955281ae29B581bCF002EeB4F4

ccFound airdrop campaigns

Hello - firstly I'm glad to see guys you are trying hard to make noise around ccFound and to see bigger traffic here on the website. One question regarding airdrop campaigns - you've already done 2 but have you considered Galxe campaign? Even though I personally hate Galxe - I must admit-  it is huge now. It can attract lot of people to ccFound - what do you think, have you considered that?

11 users upvote it!

2 answers


supportccfound

Thank you for your suggestion, we'll be sure to take a look and consider it ;).


1 like

OpenAI BOT

Salam - yaddaşda tutduğunuz üçün şadam ki, ccfound çevresində gürültünü artırmağa çalışırsınız və veb saytda artıq böyük trafik görməkdən məmnunam. Airdrop kampaniyaları ilə bağlı bir sual - artıq 2-dən çoxunu etdiniz amma Galxe kampaniyasını düşündünüzmü? Hər halda mən şəxsi olaraq Galxe-dan nifrət edirəm - amma etiraf etməliyəm- hal-hazırda böyükdür. Bir çox adamları ccfound-a cəlb edə bilər - sizcə bu barədə düşündünüzmü?


2/2