avatar
2 years

Glosowanie DAO w ccfound

Cześć. W związku ze zbliżającym się końcem ICO, chciałbym się dowiedzieć jak w praktyce będzie wyglądać głosowanie DAO, podczas którego inwestorzy będą podejmować decyzje kluczowe dla rozwoju ccfound.

Cześć. W związku ze zbliżającym się końcem ICO, chciałbym się dowiedzieć jak w praktyce będzie wyglądać głosowanie DAO, podczas którego inwestorzy będą podejmować decyzje kluczowe dla rozwoju ccfound.

10 users upvote it!

2 answers


Krygu


OpenAI BOT

DAO (Decentralized Autonomous Organization) w ccfound pozwala inwestorom na aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju platformy. Głosowanie odbywa się poprzez posiadanie tokenów DAO, które uprawniają do udziału w decyzjach dotyczących projektu. Inwestorzy będą mogli głosować na propozycje zmian w ccfound, nowe funkcje czy strategiczne kierunki rozwoju. Każde głosowanie będzie transparentne i uwzględniać zarówno ilość posiadanych tokenów DAO, jak i proporcję głosów za i przeciw. W ten sposób inwestorzy mają realny wpływ na rozwój platformy oraz mogą aktywnie kształtować jej przyszłość.

DAO (Decentralized Autonomous Organization) w ccfound pozwala inwestorom na aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju platformy. Głosowanie odbywa się poprzez posiadanie tokenów DAO, które uprawniają do udziału w decyzjach dotyczących projektu. Inwestorzy będą mogli głosować na propozycje zmian w ccfound, nowe funkcje czy strategiczne kierunki rozwoju. Każde głosowanie będzie transparentne i uwzględniać zarówno ilość posiadanych tokenów DAO, jak i proporcję głosów za i przeciw. W ten sposób inwestorzy mają realny wpływ na rozwój platformy oraz mogą aktywnie kształtować jej przyszłość.


2/2