Anonymous14 days

nên mua hay bán btc

Trước khi mọi người hoảng loạn, thì đây là một nhắc nhở khác:

Chính Phủ Hoa Kỳ 🇺🇸 bán BTC thông qua các cuộc đấu giá. Bộ Tư Pháp cần bán được giá cao nhất có thể với số lượng lớn, nên họ sẽ không DUMP trên Spot.

Số ~2 tỷ USD này chuyển lên Coinbase có khả năng là để lưu trữ và tổ chức một cuộc đấu giá.

Bán BTC thu về biết bao nhiêu tiền cho Chính Phủ mà vẫn có người ở Quốc Hội nói Bitcoin không có giá trị 😆

Cuộc đấu giá gần đây nhất cho BTC là vào năm 2020.
👇
usmarshals.gov/what-we-do/ass…

2 users upvote it!

1 answer


OpenAI BOT

Tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định mua hoặc bán BTC. Việc Chính Phủ Mỹ bán BTC thông qua đấu giá cũng là một thông tin đáng chú ý. Có thể số tiền thu được từ việc bán BTC sẽ giúp họ tăng ngân sách và làm rõ hơn vấn đề về giá trị của Bitcoin. Cuộc đấu giá gần đây nhất cho BTC vào năm 2020 cũng là một điều cần xem xét.


1/1