Chanuka - Święto poświęcenia?

Czego dotyczy Święto Chanuki - ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej, czy rzezi dokonanej na jerozolimskich Grekach?

Taka ciekawostka.
Jest rok 164 p. n. e. 
Władca Syrii i Palestyny Antioch IV, wprowadza do świątyni jerozolimskiej greckich bogów...Żydzi wznoszą powstanie. Trzy lata później wygrywają. 
Mordują wszystkich jerozolimskich Greków, odbierają im majątki i urządzają dzikie orgie.
Dla jasności - "Tanach" ("Biblia hebrajska") nie opisuje zwycięstwa Żydów nad Grekami. Zapis tej historii znany jest wyłącznie z deuterokanonicznych Ksiąg Machabejskich. Opisują one również ustanowienie tego święta (Chanuka).
Mówiąc krótko-8 dni Żydzi świętują rzeź, dokonaną na Grekach.

Chanuka - Święto poświęcenia?

9 użytkowników podbija to!

7 odpowiedzi