avatar
3 miesiące

W tym mieście szczury “biegają” po ulicach a Miasto chce karać właścicieli posesji. Jak odpowiedzieć na taki mandat żeby uniknąć kary?

Violation Description: 

Active rat signs exist in a multiple dwelling in that fresh rat droppings were found in several locations at front left in the garbage area at the property. Active rat signs exist in a multiple dwelling in that active rat runway with rub marks was found at front left on the wooden gate in the garbage area at the property. 

Po Polsku: Aktywne ślady szczurów występują w budynku wielorodzinnym, ponieważ świeże odchody szczurów znaleziono w kilku miejscach z przodu po lewej stronie w obszarze śmieci na terenie nieruchomości. Aktywne ślady bytowania szczurów w mieszkaniu wielorodzinnym zostały znalezione w lewym przednim rogu drewnianej bramy w śmietniku na terenie posesji.

Poniżej paragraf prawa według którego miasto chce ukarać właściciela: 

§151.02 Prevention and pest management measures.
(a) Properties shall be free of pests. All premises capable of attracting or supporting rodents,
insects and other pests shall be kept free from rodents, insects and other pests, and from
any conditions conducive to pests. The person in control of such premises shall take such
measures as may be necessary to prevent and control the harborage and free movement of
rodents, insects or other pests


Informacje:

Kryteria wygranej:

Wygrywa równomiernie każdy kogo nie wykluczę z wygranej

Czas trwania konkursu:

Kwota nagrody:

2 $

0 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi