avatar
9 miesięcy

Jakie są dowody na to, że ziemia jest płaska?

3 użytkowników podbija to!

10 odpowiedzi