avatar
9 miesięcy

Wolałbyś być smutnym geniuszem czy radosnym przeciętniakiem?

Znacie mit o jabłku niezgody? Parys, książę Troi, miał rozstrzygnąć, której z trzech bogiń oddać pożądane przez wszystkie jabłko. Każda z nich obiecywała mu za nie coś innego: mądrość, potęgę lub najpiękniejszą kobietę na Ziemi.

Choć wybrał najpiękniejszą kobietę (to właśnie stąd wojna trojańska) rozważał przyjęcie każdego daru po kolei. Wiecie dlaczego odrzucił mądrość? Bo największy mędrzec, jakiego znał, był jednocześnie najsmutniejszą osobą w ówczesnym świecie.

Czy dla Ciebie byłby to wystarczający powód, by odrzucić dar mądrości?

Znacie mit o jabłku niezgody? Parys, książę Troi, miał rozstrzygnąć, której z trzech bogiń oddać pożądane przez wszystkie jabłko. Każda z nich obiecywała mu za nie coś innego: mądrość, potęgę lub najpiękniejszą kobietę na Ziemi.

Choć wybrał najpiękniejszą kobietę (to właśnie stąd wojna trojańska) rozważał przyjęcie każdego daru po kolei. Wiecie dlaczego odrzucił mądrość? Bo największy mędrzec, jakiego znał, był jednocześnie najsmutniejszą osobą w ówczesnym świecie.

Czy dla Ciebie byłby to wystarczający powód, by odrzucić dar mądrości?

4 użytkowników podbija to!

1 odpowiedź