avatar
2 miesiące

Przebieg reakcji chemicznej poziom szkoła średnia

Oblicz ilości wagowe zużytych składników reakcji oraz ilość powstałych produktów reakcji jeżeli poddano reakcji  100 gram kwasu ascorbinowego z sodą spożywczą w środowisku wodnym?

Nie jestem pewien ale prawdopodobnie reakcja będzie przebiegać według wzoru:

C6H8O6 + NaHCO3 = C6H7NaO6 + H2O + CO2

C6H8O6 = 100 gram

Ile gram należy dodać NaHCO3 = ???

Ile gram powstanie C6H7NaO6 = ???

Ile gram powstanie wody H2O = ???

Ile gram powstanie CO2 = ???

Zadałem to pytanie na bryk.pl ale odpowiedzi brak!

Czytaj więcej na https://www.bryk.pl/pytania/chemia/chemia-ogolna/7174-oblicz-ilosci-wagowe-zuzytych-skladnikow-reakcji-oraz-ilosc-powstalych-produktow-reakcji-jezeli.html#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=opera

0 użytkowników podbija to!