Który z powodów, wskazanych w poniższej ankiecie, Ciebie powstrzymuje przed inwestowaniem na rynkach kapitałowych?

Lęk przed podjęciem decyzji o inwestowaniu swojego kapitalł jest poważnym problemem w wielu rozwijajacych sie społeczeństwach. Co go powoduje i jak go przezwyciężyć.

Który z powodów, wskazanych w poniższej ankiecie, Ciebie powstrzymuje przed inwestowaniem na rynkach kapitałowych?

25%

46%

8%

16%

5%


paidQuestionInfoHeader:

winCriteria:

equalShareIfNotExcluded

contestDuration:

contestClosed

prizeAmount:

1 $

usersUpvoted