avatar
2 miesiące

Jak myślicie - czy jest związek między typami osobowości, a wynikami uzyskiwanymi na giełdzie?

Moim zdaniem w inwestycjach kluczowa jest psychologia. Pod względem psychologicznym człowieka opisuje 16 osobowości. I mimo wielu różnych zarzutów wobec metodologii tego podziału - jest on lepszy niż jego brak. Więc jak sądzicie? Które typy osobowości pozwalają osiągać dobre wyniki na giełdzie? Liczę że AI się przyłoży do odpowiedzi.

usersUpvoted