Korzystacie z instrumentów pochodnych BTC?

Czesć, tak jak w tytule. Korzystacie z instrumentów pochodnych BTC? Jeżeli tak to jakich i na jakiej platformie? Dzięki maurycy. 

2

użytkowników podbiło to!