Co to jest coin burn?

 

Będąc w świecie kryptowalut zapewne spotkałeś się z wieloma określeniami które nie są dla Ciebie zrozumiałe. Jedne występują często a inne rzadko. Do tych które należy znać zdecydowanie dopisz określenie ,,COIN BURN”. To prosty i logiczu termin a jego znajomość może Ci się przydać.

Czyli ”palenie monet” – to nic innego jak bezpowrotne usuwanie jednostek danej kryptowaluty / tokena. W praktyce to nic innego jak zmniejszanie jej całkowitej podaży. Palenie monet może być na przykład zapisane w smart kontrakcie i pojawiać się np. cyklicznie aby nie dopuścić do zbyt dużej emisji danej kryptowaluty. Ograniczona podaż pozwala trzymać cyfrową walutę w ryzach (patrz termin inflacja), zapewnić jej unikalność i podwyższyć wartość. Jest zwykle przemyślanym i sensownym mechanizmem opisanym w white paper. Nie ma nic wspólnego z utratą tokentów przez ich właścicieli. Więc obaw, nie jest to palenie Twoich tokenów trzymanych w portfelu:)

Palenie jest też korzystne dla właścicieli giełd ponieważ poza wzrostem wartości tokenów pozwala na uzyska ie nowych użytkowników czyli klientów giełdy.

Jakie są główne powodu coin burn? – skuteczniejszy mechanizm konsensusu, dotyczy to monet, które przyjmują Proof-of-Burn (POB) oraz zwiększenie wartości tokena (prawo popytu i podaży).

Jak w praktyce wygląda palenie tokenów?

  1. Każdy posiadacz jednostek BNB wywołuje funkcję burn, dając tym samym znać smart kontraktowi, że chce spalić określoną ilość jednostek BNB.
  2. Kontrakt następnie weryfikuje, czy dany właściciel posiada wskazaną przez nią ilość BNB w portfelu i czy podana liczba jednostek jest dodatnia, ponieważ można spalić jedynie dodatnią ilość.
  3. Jeśli osoba wywołująca funkcję nie ma wystarczającej liczby jednostek BNB lub jeśli podana liczba jest nieprawidłowa (np. 0 lub -5), funkcja burn nie zostanie wykonana.
  4. Jeśli jednak posiada wystarczającą ilość do przeprowadzenia spalenia, to wskazana przez nią liczba jednostek BNB zostanie odjęta od jej portfela. W tym momencie całkowita podaż BNB zostaje zaktualizowana (pomniejszona), a wskazane jednostki BNB zostają spalane.

Transakcje związane z odkupywaniem tokenów rodzimych ogłaszane są publicznie w sieci blockchain. Dlatego bez obaw, informacji tej fizycznie nie jesteśmy w stanie przegapić.

Jednakże wszyscy użytkownicy giełdy muszą być czujni. Warto wiedzieć, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce. Datuje się, iż pierwszy raz toleny spalono w 2017 roku. Zniszczono wtedy ponad 900 tysięcy tokenów rodzimych.

Pamiętaj! Jednostek kryptowaluty poddanych procesowi Coin Burn nie można już odzyskać. Są one nieodwracalnie niszczone. Proces ten jest automatyczny i jako posiadacz nie masz na niego wpływu.

Należy przypuszczać, iż zjawisko coin burn będzie coraz powszechniej stosowane i zyska na popularności. Nie ma natomiast żadnych planów i statystyk mówiących o konkretnych liczbach. Niemniej jednak dla traderów takie waluty są jasnym sygnałem co do możliwości inwestycyjnych, tendencji i wreszcie zysków

(tekst pochodzi z prywatnego bloga ZaHajsZKryptoBaluj)

 

3

użytkowników podbiło to!