avatar
4 lata

Co to jest algorytm konsensusu?

Witam. Czym jest algorytm konsensusu? Jakie są jego rodzaje i czym one się różnią? Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć krok po kroku? Dzięki

Witam. Czym jest algorytm konsensusu? Jakie są jego rodzaje i czym one się różnią? Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć krok po kroku? Dzięki

9 użytkowników podbija to!

6 odpowiedzi


Mariusz Terkowski

Algorytm konsensusu to pewne postępowanie, dzięki której wszyscy członkowie sieci blockchain osiągają wspólne porozumienie co do obecnego stanu księgi rozproszonej. W ten sposób algorytmy konsensusowe osiągają niezawodność w sieci blockchain i ustanawiają zaufanie między nieznanymi urządzeniami równorzędnymi w rozproszonym środowisku komputerowym. Praktycznie protokół konsensusu zapewnia, że każdy nowy blok dodawany do Blockchain jest jedyną wersją prawdy uzgodnioną przez wszystkie węzły sieci blockchain. Protokół konsensusu ma kilka konkretnych celów, takich jak osiągnięcie porozumienia, współpraca, równe prawa do każdego węzła i obowiązkowy udział każdego węzła w procesie konsensusu. Algorytm konsensusu ma na celu znalezienie wspólnego porozumienia w weryfikacji bloków, które są korzystne dla całej sieci. Od użytkowników, którzy chcą dodawać bloki do sieci wymagane jest dostarczenie pewnej stawki, która zniechęca do nieuczciwego działania. Istnieje wiele rodzajów algorytmów konsensusu najpopularniejsze to Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Burn. 

Algorytm konsensusu to pewne postępowanie, dzięki której wszyscy członkowie sieci blockchain osiągają wspólne porozumienie co do obecnego stanu księgi rozproszonej. W ten sposób algorytmy konsensusowe osiągają niezawodność w sieci blockchain i ustanawiają zaufanie między nieznanymi urządzeniami równorzędnymi w rozproszonym środowisku komputerowym. Praktycznie protokół konsensusu zapewnia, że każdy nowy blok dodawany do Blockchain jest jedyną wersją prawdy uzgodnioną przez wszystkie węzły sieci blockchain. Protokół konsensusu ma kilka konkretnych celów, takich jak osiągnięcie porozumienia, współpraca, równe prawa do każdego węzła i obowiązkowy udział każdego węzła w procesie konsensusu. Algorytm konsensusu ma na celu znalezienie wspólnego porozumienia w weryfikacji bloków, które są korzystne dla całej sieci. Od użytkowników, którzy chcą dodawać bloki do sieci wymagane jest dostarczenie pewnej stawki, która zniechęca do nieuczciwego działania. Istnieje wiele rodzajów algorytmów konsensusu najpopularniejsze to Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Burn. 


2 podbić

Tomasz Mikosz

Algorytm zgodności jest mechanizmem, który pozwala użytkownikom lub maszynom na koordynację w układzie rozproszonym. Musi on zapewnić, że wszyscy agenci w systemie mogą uzgodnić jedno źródło prawdy, nawet jeśli niektórzy z nich zawiodą. Innymi słowy, system musi być odporny na błędy

W scentralizowanej konfiguracji, pojedyncza jednostka ma władzę nad systemem. W większości przypadków mogą one wprowadzać zmiany według własnego uznania - nie ma jakiegoś skomplikowanego systemu zarządzania, który umożliwiałby osiągnięcie konsensusu pomiędzy wieloma administratorami. 

W walutach kryptograficznych salda użytkowników zapisywane są w bazie danych - blockchaine. Istotne jest, aby każdy węzeł zachował identyczną kopię bazy danych. W przeciwnym razie szybko pojawią się sprzeczne informacje, podważające cały cel sieci kryptowalut.

Kryptografia klucza publicznego gwarantuje, że użytkownicy nie będą mogli wydawać nawzajem swoich monet. Ale nadal musi istnieć jedno źródło prawdy, na którym opierają się uczestnicy sieci, aby móc określić, czy środki zostały już wydane.

Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoin, zaproponował system Proof of Work, który ma koordynować uczestników. 

Proof of work wymaga, aby użytkownicy, którzy chcą dodawać bloki (nazywamy je walidatorami), podali stawkę. Stawką jest jakaś wartość, którą musi przedstawić walidator, co zniechęca ich do nieuczciwego działania. Jeśli będą oszukiwać, stracą swoją stawkę. Przykłady obejmują moc obliczeniową, kryptowalutę, a nawet reputację. 

Algorytm zgodności jest mechanizmem, który pozwala użytkownikom lub maszynom na koordynację w układzie rozproszonym. Musi on zapewnić, że wszyscy agenci w systemie mogą uzgodnić jedno źródło prawdy, nawet jeśli niektórzy z nich zawiodą. Innymi słowy, system musi być odporny na błędy

W scentralizowanej konfiguracji, pojedyncza jednostka ma władzę nad systemem. W większości przypadków mogą one wprowadzać zmiany według własnego uznania - nie ma jakiegoś skomplikowanego systemu zarządzania, który umożliwiałby osiągnięcie konsensusu pomiędzy wieloma administratorami. 

W walutach kryptograficznych salda użytkowników zapisywane są w bazie danych - blockchaine. Istotne jest, aby każdy węzeł zachował identyczną kopię bazy danych. W przeciwnym razie szybko pojawią się sprzeczne informacje, podważające cały cel sieci kryptowalut.

Kryptografia klucza publicznego gwarantuje, że użytkownicy nie będą mogli wydawać nawzajem swoich monet. Ale nadal musi istnieć jedno źródło prawdy, na którym opierają się uczestnicy sieci, aby móc określić, czy środki zostały już wydane.

Satoshi Nakamoto, twórca Bitcoin, zaproponował system Proof of Work, który ma koordynować uczestników. 

Proof of work wymaga, aby użytkownicy, którzy chcą dodawać bloki (nazywamy je walidatorami), podali stawkę. Stawką jest jakaś wartość, którą musi przedstawić walidator, co zniechęca ich do nieuczciwego działania. Jeśli będą oszukiwać, stracą swoją stawkę. Przykłady obejmują moc obliczeniową, kryptowalutę, a nawet reputację. 


1 podbicie

Tamara Shir

Algorytm Proof of Stake (PoS) jest jak lokata bankowa im więcej i dłużej trzymasz, tym więcej premii zbierasz. Warto zrozumieć jak działają te algorytmy, gdyż pełnią coraz większą rolę w rozwoju sieci rozproszonych blockchain, a na blockchain oparta jest nasza waluta FOUND coin.
W 2015 roku, Vitalik Buterin twórca Ethereum, zaplanował przejście z pierwszego algorytmu blockchaina Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS). PoW uznawano za nie ergonomiczny z powodu dużego zużycia energii czy angażowania koparek, przy pozyskiwaniu nowych bloków.
Proof of Stake, to jeden z algorytmów konsensusu, który zyskuje coraz większą popularność na rynku kryptowalut. Algorytmy w blockchainie służą, jak wszędzie, do jasno zdefiniowanych czynności celem wykonania pewnego rodzaju zadań w sposób prowadzący do rozwiązania zadania, w naszym przypadku do zgodności transakcji w sieci blockchain.
Według rankingu PoS List, z nowym algorytmem działa obecnie już 140 kryptowalut. Jest to jednak wartość 6,22% całkowitej liczby kryptowalut (około 2250) na światowym rynku. Całkowita kapitalizacja kryptowalut opartych o PoS wyniosła 23 miliardy USD lub 8% całkowitej kapitalizacji rynkowej rynku kryptowalut (stan na 20 czerwca 2019 r.). Pomimo stosunkowo niewielkich liczb, kryptowaluty oparte o PoS, stale rosną pod względem ceny i ilości.
Algorytmy konsensusu w technologii blockchain weryfikują tworzenie nowego bloku i decydują o zatwierdzaniu transakcji. Stanowią podstawowy element łańcucha bloków i odpowiadają za zachowanie ich integralności oraz o bezpieczeństwie całego łańcucha. Zapewniają zgodność z protokołem i gwarantują dokonywanie wszystkich transakcji w prawidłowy sposób (np. by kryptowaluty nie zostały wydane podwójnie). Poza PoS i PoW, do algorytmu konsensusu należą jeszcze Proof of Capacity (PoC), Proof of Space (PoS), Proof of Importance (PoI), Proof of Burn (PoB), Proof of Storage (PoS).
PoS ma swoje przewagi nad PoW. Przede wszystkim blockchain oparty o algorytm PoS jest znacznie bardziej wydajny, pod względem zużycia zasobów, jak prąd. Komputery podłączone do sieci blockchain w węzeł, działają jak koparki w PoW. Znajdują nowe bloki i potwierdzają transakcje.
Ze zmianą PoW na PoS wiąże się staking, czyli sposób tworzenia nowych bloków z użyciem algorytmu PoS, przy czym tworzenie oparte jest na czasie oraz funduszach, a nie na kopaniu, jak przy PoW. Użytkownik musi zdeponować znaczną ilość kryptowalut w swoim portfelu i utrzymywać go podłączonym do sieci non stop.
Algorytm wybiera sam kolejny blok, na podstawie wagi zaangażowanych kryptowalut w całej sieci. W rzeczywistości jeden użytkownik robi „stawkę” swoimi kryptowalutami, wnosząc je do blockchainu. Kryptowaluty przechowywane jako zabezpieczenie, nie mogą zostać zwrócone użytkownikowi, gdy algorytm szuka nowych bloków, co oznacza, że użytkownik działa z korzyścią dla całego ekosystemu, ponieważ w grę wchodzą jego własne pieniądze. Im wyższa stawka użytkownika, oraz im dłużej jego kryptowaluty pozostają w systemie, tym większe są szanse na zysk.
Oczywiście węzły nie działają za darmo. Każdy osiąga zysk z każdego wygenerowanego bloku i zastawionych kryptowalut w portfelu, gwarantując pewny zwrot z inwestycji. Jest zawsze dodatni, ale zależy od paru czynników.
Na pytanie, ile udaje się stakować na blockchainie, czyli zdobywać kryptowalut z użyciem protokołu PoS, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda sieć może wykorzystywać inny sposób obliczania nagród. Jedni robią to block-by-block, biorąc pod uwagę ile i jak długo walidator stakuje, a inni ile łącznie jest stakowanych w danej sieci kryptowalut, by ustalić wysokość nagrody.
Węzły nie tylko potwierdzają nowe bloki i transakcje, ale aktywnie uczestniczą w rozwoju całego ekosystemu kryptowalut, co ma kluczowe znaczenie dla nowych projektów kryptowalutowych.
Podsumowując PoS to system prostszy, wystarczy sam komputer no i oczywiście początkowe kryptowaluty. Mówiąc najprościej, stakowanie to blokowanie w portfelu kryptowalut, jak na depozycie bankowym, aby otrzymywać dodatkowe kryptowaluty. Im dłużej je trzymamy w czasie, tym więcej kryptowalut zdobędziemy, ponieważ tym więcej bloków powstanie w łańcuchu, a im większa waga portfela połączonego z blockchainem, tym większe nagrody w postaci stake-u tzn. jednostek danej kryptowaluty.
PoS mimo, że to nowszy i bardziej zaawansowany algorytm, nosi wady starego algorytmu PoW, bo wciąż pobiera za dużo energii. Mimo tego, jest wykorzystywany w tak innowacyjnej kryptowalucie jak EOS, która szczyci się milionami transakcji na sekundę oraz brakiem opłat transakcyjnych.
Wraz z rosnącą liczbą kryptowalut opartych o algorytm PoS, wiele firm zaczęło oferować leniwy staking. W tym modelu inwestor oddaje swoje kryptowaluty pod zarządzanie firmą, która przetwarza potwierdzone transakcje i inne czynności, wykonywane przez węzły blockchaina. W zamian, inwestor otrzymuje zysk z naliczonych odsetek, który może sięgać nawet 150% rocznie.
W marcu 2021 roku, Coinbase uruchomił usługę dla inwestorów instytucjonalnych i oferuje możliwość inwestowania w kryptowalutę opartą o PoS, o nazwie Tezos z zyskiem do 6,6% rocznie, opierając obliczenie na stopie inflacji. Binance Staking promuje również robi staking za swych klientów, wypłacany w zależności od ogólnej sumy uzyskanych kryptowalut.
Obecnie, w wielu kryptowalutach opartych na PoS, przechowywanych jest ponad 7 miliardów USD.
Na zakończenie warto dodać, że jest wiele zalet, które wyliczają użytkownicy protokołu PoS. Pełni rolę podobną do akcjonariusza, użytkownikom daje możliwość głosować w kluczowych kwestiach systemowych. Ponadto, stabilizuje system, bo pełni rolę długoterminową, ze względu na brak możliwości szybkiego i spekulacyjnego zysku.
Generalnie system jest zbudowany w taki sposób, aby jego uczestnicy byli przede wszystkim zainteresowani rozwojem projektu i jego zastosowaniem w realnym świecie, tym samym dynamizując popyt i cenę na nową kryptowalutę.
Ekosystem oparty na PoS dopiero zaczyna nabierać rozpędu.
dzięki za polubienie i mam nadziję, że wyczerpująco ci odpowiedziałam! serdeczności

Algorytm Proof of Stake (PoS) jest jak lokata bankowa im więcej i dłużej trzymasz, tym więcej premii zbierasz. Warto zrozumieć jak działają te algorytmy, gdyż pełnią coraz większą rolę w rozwoju sieci rozproszonych blockchain, a na blockchain oparta jest nasza waluta FOUND coin.
W 2015 roku, Vitalik Buterin twórca Ethereum, zaplanował przejście z pierwszego algorytmu blockchaina Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS). PoW uznawano za nie ergonomiczny z powodu dużego zużycia energii czy angażowania koparek, przy pozyskiwaniu nowych bloków.
Proof of Stake, to jeden z algorytmów konsensusu, który zyskuje coraz większą popularność na rynku kryptowalut. Algorytmy w blockchainie służą, jak wszędzie, do jasno zdefiniowanych czynności celem wykonania pewnego rodzaju zadań w sposób prowadzący do rozwiązania zadania, w naszym przypadku do zgodności transakcji w sieci blockchain.
Według rankingu PoS List, z nowym algorytmem działa obecnie już 140 kryptowalut. Jest to jednak wartość 6,22% całkowitej liczby kryptowalut (około 2250) na światowym rynku. Całkowita kapitalizacja kryptowalut opartych o PoS wyniosła 23 miliardy USD lub 8% całkowitej kapitalizacji rynkowej rynku kryptowalut (stan na 20 czerwca 2019 r.). Pomimo stosunkowo niewielkich liczb, kryptowaluty oparte o PoS, stale rosną pod względem ceny i ilości.
Algorytmy konsensusu w technologii blockchain weryfikują tworzenie nowego bloku i decydują o zatwierdzaniu transakcji. Stanowią podstawowy element łańcucha bloków i odpowiadają za zachowanie ich integralności oraz o bezpieczeństwie całego łańcucha. Zapewniają zgodność z protokołem i gwarantują dokonywanie wszystkich transakcji w prawidłowy sposób (np. by kryptowaluty nie zostały wydane podwójnie). Poza PoS i PoW, do algorytmu konsensusu należą jeszcze Proof of Capacity (PoC), Proof of Space (PoS), Proof of Importance (PoI), Proof of Burn (PoB), Proof of Storage (PoS).
PoS ma swoje przewagi nad PoW. Przede wszystkim blockchain oparty o algorytm PoS jest znacznie bardziej wydajny, pod względem zużycia zasobów, jak prąd. Komputery podłączone do sieci blockchain w węzeł, działają jak koparki w PoW. Znajdują nowe bloki i potwierdzają transakcje.
Ze zmianą PoW na PoS wiąże się staking, czyli sposób tworzenia nowych bloków z użyciem algorytmu PoS, przy czym tworzenie oparte jest na czasie oraz funduszach, a nie na kopaniu, jak przy PoW. Użytkownik musi zdeponować znaczną ilość kryptowalut w swoim portfelu i utrzymywać go podłączonym do sieci non stop.
Algorytm wybiera sam kolejny blok, na podstawie wagi zaangażowanych kryptowalut w całej sieci. W rzeczywistości jeden użytkownik robi „stawkę” swoimi kryptowalutami, wnosząc je do blockchainu. Kryptowaluty przechowywane jako zabezpieczenie, nie mogą zostać zwrócone użytkownikowi, gdy algorytm szuka nowych bloków, co oznacza, że użytkownik działa z korzyścią dla całego ekosystemu, ponieważ w grę wchodzą jego własne pieniądze. Im wyższa stawka użytkownika, oraz im dłużej jego kryptowaluty pozostają w systemie, tym większe są szanse na zysk.
Oczywiście węzły nie działają za darmo. Każdy osiąga zysk z każdego wygenerowanego bloku i zastawionych kryptowalut w portfelu, gwarantując pewny zwrot z inwestycji. Jest zawsze dodatni, ale zależy od paru czynników.
Na pytanie, ile udaje się stakować na blockchainie, czyli zdobywać kryptowalut z użyciem protokołu PoS, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda sieć może wykorzystywać inny sposób obliczania nagród. Jedni robią to block-by-block, biorąc pod uwagę ile i jak długo walidator stakuje, a inni ile łącznie jest stakowanych w danej sieci kryptowalut, by ustalić wysokość nagrody.
Węzły nie tylko potwierdzają nowe bloki i transakcje, ale aktywnie uczestniczą w rozwoju całego ekosystemu kryptowalut, co ma kluczowe znaczenie dla nowych projektów kryptowalutowych.
Podsumowując PoS to system prostszy, wystarczy sam komputer no i oczywiście początkowe kryptowaluty. Mówiąc najprościej, stakowanie to blokowanie w portfelu kryptowalut, jak na depozycie bankowym, aby otrzymywać dodatkowe kryptowaluty. Im dłużej je trzymamy w czasie, tym więcej kryptowalut zdobędziemy, ponieważ tym więcej bloków powstanie w łańcuchu, a im większa waga portfela połączonego z blockchainem, tym większe nagrody w postaci stake-u tzn. jednostek danej kryptowaluty.
PoS mimo, że to nowszy i bardziej zaawansowany algorytm, nosi wady starego algorytmu PoW, bo wciąż pobiera za dużo energii. Mimo tego, jest wykorzystywany w tak innowacyjnej kryptowalucie jak EOS, która szczyci się milionami transakcji na sekundę oraz brakiem opłat transakcyjnych.
Wraz z rosnącą liczbą kryptowalut opartych o algorytm PoS, wiele firm zaczęło oferować leniwy staking. W tym modelu inwestor oddaje swoje kryptowaluty pod zarządzanie firmą, która przetwarza potwierdzone transakcje i inne czynności, wykonywane przez węzły blockchaina. W zamian, inwestor otrzymuje zysk z naliczonych odsetek, który może sięgać nawet 150% rocznie.
W marcu 2021 roku, Coinbase uruchomił usługę dla inwestorów instytucjonalnych i oferuje możliwość inwestowania w kryptowalutę opartą o PoS, o nazwie Tezos z zyskiem do 6,6% rocznie, opierając obliczenie na stopie inflacji. Binance Staking promuje również robi staking za swych klientów, wypłacany w zależności od ogólnej sumy uzyskanych kryptowalut.
Obecnie, w wielu kryptowalutach opartych na PoS, przechowywanych jest ponad 7 miliardów USD.
Na zakończenie warto dodać, że jest wiele zalet, które wyliczają użytkownicy protokołu PoS. Pełni rolę podobną do akcjonariusza, użytkownikom daje możliwość głosować w kluczowych kwestiach systemowych. Ponadto, stabilizuje system, bo pełni rolę długoterminową, ze względu na brak możliwości szybkiego i spekulacyjnego zysku.
Generalnie system jest zbudowany w taki sposób, aby jego uczestnicy byli przede wszystkim zainteresowani rozwojem projektu i jego zastosowaniem w realnym świecie, tym samym dynamizując popyt i cenę na nową kryptowalutę.
Ekosystem oparty na PoS dopiero zaczyna nabierać rozpędu.
dzięki za polubienie i mam nadziję, że wyczerpująco ci odpowiedziałam! serdeczności


1 podbicie

Piotr Michalak1

Najprościej rzecz ujmując jest to schemat i zasady postępowania, wedle którego osoby (komputery) akceptujące transakcje zawierane na blockchainie zgadzają się ze sobą co do tego, że dana transakcja została prawidłowo przeprowadzona (potwierdzają je) i powinna być dopisana do blockchaina. Jeśli ktoś wyłamie się poza dany schemat potwierdzania transakcji, mógłby je (te transakcje) nadpisywać, mógłby oszukiwać, kraść środki itd. Skoro jednak większość potwierdzających stosuje się do ustalonych reguł, tego typu osoby (komputery) są odrzucane z sieci. Reguły zatem muszą być tak ustanowione, aby większości osób opłacało się do nich stosować, i tu wchodzi cała teoria gier i mądrość dobrze zaprojektowanych systemów blockchain. 

Najprościej rzecz ujmując jest to schemat i zasady postępowania, wedle którego osoby (komputery) akceptujące transakcje zawierane na blockchainie zgadzają się ze sobą co do tego, że dana transakcja została prawidłowo przeprowadzona (potwierdzają je) i powinna być dopisana do blockchaina. Jeśli ktoś wyłamie się poza dany schemat potwierdzania transakcji, mógłby je (te transakcje) nadpisywać, mógłby oszukiwać, kraść środki itd. Skoro jednak większość potwierdzających stosuje się do ustalonych reguł, tego typu osoby (komputery) są odrzucane z sieci. Reguły zatem muszą być tak ustanowione, aby większości osób opłacało się do nich stosować, i tu wchodzi cała teoria gier i mądrość dobrze zaprojektowanych systemów blockchain. 


Borubar

Algorytmem konsensusu nazywamy mechanizm pozwalający użytkownikom lub maszyną koordynować rozproszone ustawienia. Algorytm ma za zadanie upewnić się, że każdy użytkownik otrzymywał taką samą bazę danych. Jeżeli by to nie nastąpiło, to cel sieci kryptowalut może zostać podważony.

Głównymi cechami algorytmu konsensusu są:

 • wymaganie od użytkowników chcących dodać nowe bloki dostarczenie stawki tzw. stake-jest to jakaś wartość, którą walidator wykłada. Ma to zniechęcić go do nieuczciwego działania;

 • możliwość otrzymania nagrody-w postaci natywnej kryptowaluty protokołu, która pochodzi z opłat uiszczanych przez innych użytkowników albo świeżo wygenerowanych jednostek kryptowaluty, czasami również z obu z nich;

 • przejrzystość-każdy użytkownik musi być w stanie wykryć, kiedy ktoś oszukuje. Wytwarzanie nowych bloków powinno być kosztowne, ale tanie w weryfikacji.

Rodzaje algorytmów konsensusu:

 1. Proof of Work

Jest to forma walidacji kryptograficznej, w której jedna strona udowadnia drugiej, że jakiś wysiłek obliczeniowy został wykorzystany w jakimś celu. Audytor (weryfikator) może następnie potwierdzić te koszty przy minimalnym wysiłku z ich strony.

 1. Proof of Stake

Proof of Stake (PoS) to rodzaj algorytmu konsensusu używanego w implementacjach blockchain i kryptowalut. W algorytmie Proof of Stake następny twórca bloku wybierany na podstawie różnych losowo wybranych atrybutów.

 1. Leased Proof of Stake (dzierżawienie)

Algorytm ten został w pełni uruchomiony w maju 2017 r. Dzięki temu użytkownicy klienta Waves lite, czyli ci, którzy nie uruchamiają całego węzła, mogą wydzierżawić swoje tokeny WAVES innym węzłom.

Gdy użytkownik wypożyczy swoje tokeny WAVES, są one blokowane na jego koncie i od tego momentu nie można już ich wymieniać ani przenosić. Jednak tokeny te pozostają pod pełną kontrolą posiadacza konta, a dzierżawę można wypowiedzieć w dowolnym momencie.

Wypożyczone żetony WAVES służą do podniesienia tzw. Depozyt dla górników, który zwiększa ich szanse na znalezienie kolejnego bloku w sieci. Systemy dzierżawy zwiększają cyberbezpieczeństwo na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, im więcej WAVES jest używanych do zabezpieczenia sieci, tym lepiej, ponieważ atakującemu trudniej będzie zgromadzić tokeny potrzebne do przeprowadzenia ataku 51%.

Po drugie, FALE można wypożyczyć od tzw. zimny portfel (czyli portfel offline bez dostępu do internetu), aby węzeł, do którego te środki są przekierowywane, nie przechowywał ich fizycznie. To znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży tokenów WAVES od górników, ponieważ wynajmowane środki nie są im przekazywane.

 1. Proof of Authority

PoA wykorzystuje tak zwaną tożsamość, co oznacza, że ​​walidatorzy bloków nie stawiają na swoją kryptowalutę, ale na własną reputację. Proof of Authority opiera się na ograniczonej liczbie walidatorów bloków, aby osiągnąć wysoki stopień skalowalności. Bloki i transakcje PoA są weryfikowane przez osoby zwane wstępnie zatwierdzonymi uczestnikami, które pełnią rolę moderatorów systemu.

 1. Proof of Burn

Proof of Burn jest podobny do algorytmu Proof of Work, ale ze zmniejszonym zużyciem energii. Kryptowaluty są celowo palone, jest to sposób na „zainwestowanie” zasobów w blockchain i zapewnienie, że górnicy nie będą musieli inwestować w zasoby fizyczne.

W sieci PoB górnicy inwestują w wirtualne platformy wydobywcze, celowo spalając jednostki swojej kryptowaluty (paląc monety), górnicy demonstrują swoje zaangażowanie w sieć, zdobywając w ten sposób prawo do „kopania” i potwierdzania transakcji.

Ponieważ spalanie kryptowalut reprezentuje wirtualną moc wydobycia, im więcej jednostek kryptowalut spali górnik na korzyść systemu, tym większa jest tzw. zdolność wydobywcza, a co za tym idzie większa szansa na wybór jako następnego walidatora bloku.

 1. Delegated Proof of Stake

System oparty na autoryzacji. Delegaci są odpowiedzialni za osiągnięcie konsensusu podczas tworzenia i zatwierdzania nowych bloków w sieci. Siła głosu każdego interesariusza, który decyduje o przyszłości sieci, jest proporcjonalna do liczby posiadanych przez nią jednostek danej kryptowaluty.

Algorytm DPoS opiera się na systemie głosowania, który jest bezpośrednio zależny od reputacji delegatów. Jeśli wybrany węzeł jest nieaktywny lub źle się zachowuje, zostanie natychmiast usunięty, a zamiast niego zostanie wybrany inny delegat.

 1. Hybrydowy konsensus PoW/PoS

Podstawowym celem systemów hybrydowych, które łączą zalety proof-of-work i proof-of-stake jest wykorzystanie zalet poszczególnych podejść i wykorzystanie ich do zrównoważenia słabości podejść. Decred to jedna z niewielu kryptowalut, która wykorzystuje zarówno algorytmy PoW, jak i PoS do tworzenia hybrydowego lub wieloczynnikowego mechanizmu konsensusu.

Algorytmem konsensusu nazywamy mechanizm pozwalający użytkownikom lub maszyną koordynować rozproszone ustawienia. Algorytm ma za zadanie upewnić się, że każdy użytkownik otrzymywał taką samą bazę danych. Jeżeli by to nie nastąpiło, to cel sieci kryptowalut może zostać podważony.

Głównymi cechami algorytmu konsensusu są:

 • wymaganie od użytkowników chcących dodać nowe bloki dostarczenie stawki tzw. stake-jest to jakaś wartość, którą walidator wykłada. Ma to zniechęcić go do nieuczciwego działania;

 • możliwość otrzymania nagrody-w postaci natywnej kryptowaluty protokołu, która pochodzi z opłat uiszczanych przez innych użytkowników albo świeżo wygenerowanych jednostek kryptowaluty, czasami również z obu z nich;

 • przejrzystość-każdy użytkownik musi być w stanie wykryć, kiedy ktoś oszukuje. Wytwarzanie nowych bloków powinno być kosztowne, ale tanie w weryfikacji.

Rodzaje algorytmów konsensusu:

 1. Proof of Work

Jest to forma walidacji kryptograficznej, w której jedna strona udowadnia drugiej, że jakiś wysiłek obliczeniowy został wykorzystany w jakimś celu. Audytor (weryfikator) może następnie potwierdzić te koszty przy minimalnym wysiłku z ich strony.

 1. Proof of Stake

Proof of Stake (PoS) to rodzaj algorytmu konsensusu używanego w implementacjach blockchain i kryptowalut. W algorytmie Proof of Stake następny twórca bloku wybierany na podstawie różnych losowo wybranych atrybutów.

 1. Leased Proof of Stake (dzierżawienie)

Algorytm ten został w pełni uruchomiony w maju 2017 r. Dzięki temu użytkownicy klienta Waves lite, czyli ci, którzy nie uruchamiają całego węzła, mogą wydzierżawić swoje tokeny WAVES innym węzłom.

Gdy użytkownik wypożyczy swoje tokeny WAVES, są one blokowane na jego koncie i od tego momentu nie można już ich wymieniać ani przenosić. Jednak tokeny te pozostają pod pełną kontrolą posiadacza konta, a dzierżawę można wypowiedzieć w dowolnym momencie.

Wypożyczone żetony WAVES służą do podniesienia tzw. Depozyt dla górników, który zwiększa ich szanse na znalezienie kolejnego bloku w sieci. Systemy dzierżawy zwiększają cyberbezpieczeństwo na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, im więcej WAVES jest używanych do zabezpieczenia sieci, tym lepiej, ponieważ atakującemu trudniej będzie zgromadzić tokeny potrzebne do przeprowadzenia ataku 51%.

Po drugie, FALE można wypożyczyć od tzw. zimny portfel (czyli portfel offline bez dostępu do internetu), aby węzeł, do którego te środki są przekierowywane, nie przechowywał ich fizycznie. To znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży tokenów WAVES od górników, ponieważ wynajmowane środki nie są im przekazywane.

 1. Proof of Authority

PoA wykorzystuje tak zwaną tożsamość, co oznacza, że ​​walidatorzy bloków nie stawiają na swoją kryptowalutę, ale na własną reputację. Proof of Authority opiera się na ograniczonej liczbie walidatorów bloków, aby osiągnąć wysoki stopień skalowalności. Bloki i transakcje PoA są weryfikowane przez osoby zwane wstępnie zatwierdzonymi uczestnikami, które pełnią rolę moderatorów systemu.

 1. Proof of Burn

Proof of Burn jest podobny do algorytmu Proof of Work, ale ze zmniejszonym zużyciem energii. Kryptowaluty są celowo palone, jest to sposób na „zainwestowanie” zasobów w blockchain i zapewnienie, że górnicy nie będą musieli inwestować w zasoby fizyczne.

W sieci PoB górnicy inwestują w wirtualne platformy wydobywcze, celowo spalając jednostki swojej kryptowaluty (paląc monety), górnicy demonstrują swoje zaangażowanie w sieć, zdobywając w ten sposób prawo do „kopania” i potwierdzania transakcji.

Ponieważ spalanie kryptowalut reprezentuje wirtualną moc wydobycia, im więcej jednostek kryptowalut spali górnik na korzyść systemu, tym większa jest tzw. zdolność wydobywcza, a co za tym idzie większa szansa na wybór jako następnego walidatora bloku.

 1. Delegated Proof of Stake

System oparty na autoryzacji. Delegaci są odpowiedzialni za osiągnięcie konsensusu podczas tworzenia i zatwierdzania nowych bloków w sieci. Siła głosu każdego interesariusza, który decyduje o przyszłości sieci, jest proporcjonalna do liczby posiadanych przez nią jednostek danej kryptowaluty.

Algorytm DPoS opiera się na systemie głosowania, który jest bezpośrednio zależny od reputacji delegatów. Jeśli wybrany węzeł jest nieaktywny lub źle się zachowuje, zostanie natychmiast usunięty, a zamiast niego zostanie wybrany inny delegat.

 1. Hybrydowy konsensus PoW/PoS

Podstawowym celem systemów hybrydowych, które łączą zalety proof-of-work i proof-of-stake jest wykorzystanie zalet poszczególnych podejść i wykorzystanie ich do zrównoważenia słabości podejść. Decred to jedna z niewielu kryptowalut, która wykorzystuje zarówno algorytmy PoW, jak i PoS do tworzenia hybrydowego lub wieloczynnikowego mechanizmu konsensusu.


OpenAI BOT

Algorytm konsensusu jest sposobem, w jaki grupa ludzi lub komputerów może osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnego rozwiązania problemu. Istnieje wiele rodzajów algorytmów konsensusu, ale najbardziej popularne to Proof of Work, Proof of Stake i Delegated Proof of Stake. Proof of Work (PoW) polega na rozwiązaniu skomplikowanego matematycznego zadania, które kosztuje czas i moc obliczeniową. Następnie rozwiązanie jest weryfikowane przez resztę sieci, co pozwala na osiągnięcie konsensusu. Proof of Stake (PoS) działa na zasadzie udziału w krypto-walucie. Im więcej waluty posiadasz, tym większą masz siłę głosu w procesie konsensusu. Delegated Proof of Stake (DPoS) polega na wyborze delegatów, którzy reprezentują resztę sieci i podejmują decyzje w imieniu pozostałych uczestników. Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci zrozumieć, czym jest algorytm konsensusu i jakie są jego rodzaje. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem.

Algorytm konsensusu jest sposobem, w jaki grupa ludzi lub komputerów może osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnego rozwiązania problemu. Istnieje wiele rodzajów algorytmów konsensusu, ale najbardziej popularne to Proof of Work, Proof of Stake i Delegated Proof of Stake. Proof of Work (PoW) polega na rozwiązaniu skomplikowanego matematycznego zadania, które kosztuje czas i moc obliczeniową. Następnie rozwiązanie jest weryfikowane przez resztę sieci, co pozwala na osiągnięcie konsensusu. Proof of Stake (PoS) działa na zasadzie udziału w krypto-walucie. Im więcej waluty posiadasz, tym większą masz siłę głosu w procesie konsensusu. Delegated Proof of Stake (DPoS) polega na wyborze delegatów, którzy reprezentują resztę sieci i podejmują decyzje w imieniu pozostałych uczestników. Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci zrozumieć, czym jest algorytm konsensusu i jakie są jego rodzaje. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiem.


6/6