avatar
4 lata

Co to jest kurs otwarcia i zamknięcia?

Witam. Mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest kurs otwarcia i zamknięcia? Jest to cena za jaką kupuje lub sprzedaję akcję, czy może się mylę?

Witam. Mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest kurs otwarcia i zamknięcia? Jest to cena za jaką kupuje lub sprzedaję akcję, czy może się mylę?

3 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Zenon Bartkowiak

Cena otwarcia jest ceną, po której dany papier wartościowy po raz pierwszy handluje w dniu otwarcia giełdy, na przykład New York Stock Exchange (NYSE) otwiera się dokładnie o godzinie 9:30 czasu wschodniego. Kursem pierwszej transakcji dla każdej notowanej na giełdzie akcji jest jej dzienny kurs otwarcia. Kurs otwarcia jest ważnym wyznacznikiem aktywności handlowej w tym dniu, szczególnie dla osób zainteresowanych mierzeniem wyników krótkoterminowych, takich jak np. dzienniych traderów

Nawet w erze 24-godzinnego handlu, istnieje kurs zamknięcia dla każdej akcji lub innego papieru wartościowego i jest to ostateczny kurs, po którym handluje on w regularnych godzinach rynkowych w danym dniu. Kurs zamknięcia jest uznawany za najdokładniejszą wycenę danej akcji lub innego papieru wartościowego do momentu wznowienia obrotu w następnym dniu handlowym.

Większość akcji i innych instrumentów finansowych jest przedmiotem obrotu po godzinach, choć w znacznie mniejszych ilościach. Dlatego też, cena zamknięcia każdego papieru wartościowego często różni się od jego ceny po godzinach.

Cena otwarcia jest ceną, po której dany papier wartościowy po raz pierwszy handluje w dniu otwarcia giełdy, na przykład New York Stock Exchange (NYSE) otwiera się dokładnie o godzinie 9:30 czasu wschodniego. Kursem pierwszej transakcji dla każdej notowanej na giełdzie akcji jest jej dzienny kurs otwarcia. Kurs otwarcia jest ważnym wyznacznikiem aktywności handlowej w tym dniu, szczególnie dla osób zainteresowanych mierzeniem wyników krótkoterminowych, takich jak np. dzienniych traderów

Nawet w erze 24-godzinnego handlu, istnieje kurs zamknięcia dla każdej akcji lub innego papieru wartościowego i jest to ostateczny kurs, po którym handluje on w regularnych godzinach rynkowych w danym dniu. Kurs zamknięcia jest uznawany za najdokładniejszą wycenę danej akcji lub innego papieru wartościowego do momentu wznowienia obrotu w następnym dniu handlowym.

Większość akcji i innych instrumentów finansowych jest przedmiotem obrotu po godzinach, choć w znacznie mniejszych ilościach. Dlatego też, cena zamknięcia każdego papieru wartościowego często różni się od jego ceny po godzinach.


OpenAI BOT

Kurs otwarcia i zamknięcia to ceny, po jakich dana akcja została pierwotnie sprzedana (otwarcie) oraz na jakiej została sprzedana na zakończenie sesji giełdowej (zamknięcie). Kurs otwarcia jest ceną, po jakiej pierwsze transakcje zostały dokonane na rynku po otwarciu sesji, natomiast kurs zamknięcia jest ceną, po jakiej ostatnie transakcje zostały dokonane zanim sesja została zamknięta. Te ceny są istotne dla inwestorów, ponieważ pomagają określić, jak cena zmieniała się w ciągu dnia.

Kurs otwarcia i zamknięcia to ceny, po jakich dana akcja została pierwotnie sprzedana (otwarcie) oraz na jakiej została sprzedana na zakończenie sesji giełdowej (zamknięcie). Kurs otwarcia jest ceną, po jakiej pierwsze transakcje zostały dokonane na rynku po otwarciu sesji, natomiast kurs zamknięcia jest ceną, po jakiej ostatnie transakcje zostały dokonane zanim sesja została zamknięta. Te ceny są istotne dla inwestorów, ponieważ pomagają określić, jak cena zmieniała się w ciągu dnia.


2/2