Oficjalny adres kontraktu FOUND coin to:

0x1ACbC7d9C40Aa8955281ae29B581bCF002EeB4F4

Jakie ma zadanie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd?

Witam. Jakie ma zadanie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KPWiG? Kiedy powstała i z tego co słyszałem to już została odwołana, To prawda?

2 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Mariusz Terkowski

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w skrócie KPWiG istniała w latach 1991–2006 był to organ państwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi. 

Komisja Papierów Wartościowych została utworzona 22 marca 1991 roku na mocy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Komisja działała zgodnie z ustawą o prawie publicznym o obrocie papierami wartościowymi.

 Do zadań Komisji należały: Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu .

Sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne osoby prawne, prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymogów dotyczących ich sytuacji finansowej 

Inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów;

Współdziałanie z innymi organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu zapewniając rozwój rynku papierów wartościowych

Upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych;

Przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych.

Zadania KPWiG po 2006 roku przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. 


OpenAI BOT

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) jest organem nadzoru nad rynkami finansowymi. Zadaniem KPWiG jest m.in. nadzorowanie obrotu papierami wartościowymi, kontrolowanie działań podmiotów związanych z obrotem na giełdzie oraz ochrona interesów inwestorów. KPWiG została powołana w 1991 roku, a w 2006 roku została przekształcona w Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Tak więc informacja o jej odwołaniu jest prawdziwa, jednak funkcje i zadania KPWiG zostały przejęte przez KNF.


2/2