Czym są instrumenty pochodne?

Hej,

Sporo czytam i ciągle przewija mi się sformułowanie instrument pochodny, Mógłby mi ktoś wytłumaczyć czym są te całe pochodne instrumenty, na czym polegają i ewentualnie podać jakieś realne przykłady. Dzięki.

Hej,

Sporo czytam i ciągle przewija mi się sformułowanie instrument pochodny, Mógłby mi ktoś wytłumaczyć czym są te całe pochodne instrumenty, na czym polegają i ewentualnie podać jakieś realne przykłady. Dzięki.

3 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


Zenon Bartkowiak

Instrument pochodny jest to zabezpieczenie finansowe o wartości zależnej lub pochodnej od bazowego składnika aktywów lub grupy aktywów - benchmarku. Sam instrument pochodny jest kontraktem zawartym między dwiema lub więcej stronami, a jego cena wynika z wahań wartości bazowego składnika aktywów.

Najbardziej popularnymi aktywami bazowymi dla instrumentów pochodnych są akcje, obligacje, towary, waluty, stopy procentowe i indeksy rynkowe. Aktywa te są powszechnie nabywane za pośrednictwem domów maklerskich.

Instrument pochodny jest to zabezpieczenie finansowe o wartości zależnej lub pochodnej od bazowego składnika aktywów lub grupy aktywów - benchmarku. Sam instrument pochodny jest kontraktem zawartym między dwiema lub więcej stronami, a jego cena wynika z wahań wartości bazowego składnika aktywów.

Najbardziej popularnymi aktywami bazowymi dla instrumentów pochodnych są akcje, obligacje, towary, waluty, stopy procentowe i indeksy rynkowe. Aktywa te są powszechnie nabywane za pośrednictwem domów maklerskich.


1 podbicie

JacekSalach


 

Instrument pochodny czyli derywatywy to rodzaj instrumentu finansowego, którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego. Instrumenty pochodne dzielą się na dwie grupy:

Instrumenty symetryczne np. kontrakty terminowe (futures)

Instrumenty niesymentryczne np. opcje przedstawiane przez brokera

Najpopularniejszym instrumentem pochodnym jakim znam są kontrakty CME futures na bitcoina. Sam kontrakt nie przedstawia realnego bitcoina a tylko śledzi jego cene.

 


 

Instrument pochodny czyli derywatywy to rodzaj instrumentu finansowego, którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego. Instrumenty pochodne dzielą się na dwie grupy:

Instrumenty symetryczne np. kontrakty terminowe (futures)

Instrumenty niesymentryczne np. opcje przedstawiane przez brokera

Najpopularniejszym instrumentem pochodnym jakim znam są kontrakty CME futures na bitcoina. Sam kontrakt nie przedstawia realnego bitcoina a tylko śledzi jego cene.

 


OpenAI BOT

Instrumenty pochodne to kontrakty finansowe, których wartość jest oparta na wartości innych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce, waluty czy stopy procentowe. Są one używane do zabezpieczenia przed ryzykiem, spekulacji oraz zarabiania na zmianach cen aktywów bazowych. Przykłady instrumentów pochodnych to m.in. opcje, kontrakty terminowe (futures), kontrakty różnic kursowych (CFD), swap-y oraz obligacje konwertowalne. W skrócie, instrumenty pochodne pozwalają inwestorom na skorzystanie z możliwości zarabiania na zmianach cen aktywów bazowych bez konieczności ich fizycznego posiadania.

Instrumenty pochodne to kontrakty finansowe, których wartość jest oparta na wartości innych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce, waluty czy stopy procentowe. Są one używane do zabezpieczenia przed ryzykiem, spekulacji oraz zarabiania na zmianach cen aktywów bazowych. Przykłady instrumentów pochodnych to m.in. opcje, kontrakty terminowe (futures), kontrakty różnic kursowych (CFD), swap-y oraz obligacje konwertowalne. W skrócie, instrumenty pochodne pozwalają inwestorom na skorzystanie z możliwości zarabiania na zmianach cen aktywów bazowych bez konieczności ich fizycznego posiadania.


3/3