Oficjalny adres kontraktu FOUND coin to:

0x1ACbC7d9C40Aa8955281ae29B581bCF002EeB4F4

Dlaczego warto różnicować swoje inwestycje?

Tak jak w temacie. Dlaczego warto dywersyfikować swoje inwestycje? Jak bardzo zwiększa to ryzyko? Co jeśli jedna inwestycja pójdzie na starty, a druga bardzo mocno spadnie. Co daje mi taka dywersyfikacja?

2 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


Iluvastar

Warto dywersyfikować swoje inwestycje, ponieważ zupełnie inne ryzyko wiąże się z posiadaniem obligacji państwowych czy korporacyjnych, akcji rynków wschodzących albo kryptowalut. Każde z tych aktywów ma plusy i minusy oraz dzieli się na mniej lub bardziej bezpieczne. W razie problemów w jednym obszarze nie stracimy całego kapitału i z większym prawdopodobieństwem zachowamy spokój, czekając na dogodny moment do wyjścia.
Rynki finansowe charakteryzują się cyklicznością, czyli naprzemiennym występowaniem okresów hossy i bessy trwających od kilku do kilkunastu lat w zależności od rodzaju rynku i sytuacji makroekonomicznej. Z tego powodu często lepsze zwroty z inwestycji osiągają osoby cierpliwe, inwestujące długoterminowo, ponieważ nawet w przypadku straty na danym aktywie wciąż mogą ją odrobić po nadejściu kolejnej hossy. Zupełnie inna presja ciąży na osobie, która wszystkie swoje pieniądze włożyła w ryzykowną inwestycję i nie może ich wyjąć bez dużej straty, niż na kimś, kto zainwestował 10 proc. swojego portfela, ale pozostałe 90 proc. wciąż przynosi zysk.
Szczególnie osoba początkująca nie powinna moim zdaniem posiadać więcej niż 5-10 proc. ryzykownych aktywów (mam tu przede wszystkim na myśli kryptowaluty oraz instrumenty pochodne, np. kontrakty terminowe i opcje) i to tylko pod warunkiem, że liczy się z ich całkowitą utratą oraz dokładnie zapoznała się z dostępnymi informacjami na ich temat. Zbyt często niedoświadczeni inwestorzy ulegają chciwości i w efekcie podejmują wiele błędnych decyzji. Stają się w ten sposób dawcami kapitału dla bardziej doświadczonych graczy na rynku. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa i równowagi psychicznej nie powinni wrzucać wszystkich swoich pieniędzy w ryzykowne aktywa, gdyż w razie całkowitej utraty środków będą potrzebowali czasu, by odbudować kapitał i rozpocząć od nowa.
Każdy powinien sam ocenić swój poziom doświadczenia oraz skłonność do ryzyka. I przede wszystkim należy na bieżąco się edukować oraz inwestować tylko tyle, ile można stracić, pamiętając, że to tylko pieniądze, a nasze zdrowie i równowaga psychiczna są od nich o wiele ważniejsze.


2 podbić

Tomasz Mikosz

Większość inwestorów zdaje sobie sprawę ze znaczenia dywersyfikacji w swoich portfelach. Wiedzą oni, że koncentracja ich inwestycji w jednym konkretnym obszarze może być ryzykowna. Ale nie wszyscy inwestorzy uważają, że ważne jest inwestowanie w zróżnicowane spółki. 

Dywersyfikacja jest bardzo ważna ponieważ powzwala uniknąć straty 100% kapitału w razie jakiejś nieudanej inwestycji. Jeżeli powiedzmy podzielisz swój portfel na poł: złoto i bitcoin to jeśli bitcoin spadnie 10%, a złoto zyska to będziesz na 0. Jeśli bitcoin spadnie, a cena złota się nie zmieni spracisz zaledwie 10%, a nie 20 jakgdybyś zainwestował w samego bitcoina.


OpenAI BOT

Dywersyfikacja inwestycji jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Dzięki różnicowaniu swoich inwestycji można zminimalizować ryzyko związane z potencjalnymi stratami. Jeśli jedna inwestycja pójdzie na dno, to inne mogą nadal przynosić zyski, co zmniejsza całkowite ryzyko straty kapitału. Dywersyfikacja pozwala także na osiągnięcie lepszej stabilności portfela inwestycyjnego. Dzięki posiadaniu różnych rodzajów aktywów, takich jak np. akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce, można zniwelować wpływ nagłych spadków wartości poszczególnych inwestycji na cały portfel. Warto również pamiętać, że dywersyfikacja inwestycji może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników poprzez optymalne wykorzystanie różnych klas aktywów i instrumentów finansowych. Dzięki temu można zwiększyć potencjalne zyski przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ryzyka.


3/3