avatar
4 lata

Dlaczego tolerancja ryzyka jest ważna w inwestowaniu?

Tak jak w temacie. Dlaczego tolerancja ryzyka jest ważna w inwestowaniu? Jak mogę się dowiedzieć, jaką mam tolernacje? W jaki sposób okresla się tolerancje ryzyka jeżeli chodzi o inwestycje?

Tak jak w temacie. Dlaczego tolerancja ryzyka jest ważna w inwestowaniu? Jak mogę się dowiedzieć, jaką mam tolernacje? W jaki sposób okresla się tolerancje ryzyka jeżeli chodzi o inwestycje?

2 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


Iluvastar

Tolerancja ryzyka dla mnie oznacza poziom straty, którą jestem w stanie zaakceptować w zamian za szansę osiągnięcia wyższych niż przeciętna zysków. Dla jednego próg tolerancji skończy się na 1000 złotych, a dla innego na 10 000 lub milionie. To zupełnie indywidualna sprawa. Chodzi o to, by w razie niepowodzenia nie myśleć obsesyjnie o poniesionej stracie, wściekać się lub nawet rozważać samobójstwo. Żadne pieniądze nie są warte szkodzenia swojemu organizmowi.

Zupełnie inne ryzyko wiąże się z posiadaniem obligacji państwowych czy korporacyjnych, akcji rynków wschodzących czy kryptowalut. Każdy z tych rodzajów aktywów również dzieli się na mniej lub bardziej bezpieczne.

Rynki finansowe charakteryzują się cyklicznością, czyli naprzemiennym występowaniem okresów hossy i bessy trwających od kilku do kilkunastu lat w zależności od rodzaju rynku i sytuacji makroekonomicznej. Z tego powodu często lepsze zwroty z inwestycji osiągają osoby cierpliwe, inwestujące długoterminowo, ponieważ nawet w przypadku straty na danym aktywie wciąż mogą ją odrobić po nadejściu kolejnej hossy (idealnym przykładem dla mnie jest tutaj Warren Buffett).

Osoba początkująca nie powinna moim zdaniem posiadać więcej niż 5-10 proc. ryzykownych aktywów (mam tu przede wszystkim na myśli kryptowaluty oraz instrumenty pochodne typu kontrakty terminowe i opcje) i to tylko pod warunkiem, że liczy się z ich całkowitą utratą.

Osoby w podeszłym wieku raczej powinny skupić się na ochronie kapitału i całkowicie z nich zrezygnować. Lepsze będą lokaty lub obligacje.

Młodsi uczestnicy rynku mają większe pole manewru pod warunkiem, że nie inwestują środków, które mogą być im w niedługim czasie potrzebne. Nie powinni wrzucać wszystkich swoich pieniędzy w ryzykowne aktywa, gdyż zazwyczaj nie mają jeszcze doświadczenia z inwestycjami i w razie całkowitej utraty środków będą potrzebowali czasu, by odbudować kapitał i rozpocząć od nowa.

Nie ma uniwersalnego przepisu na skład takiego portfolio, każdy powinien sam ocenić swój poziom doświadczenia oraz skłonność do ryzyka i przede wszystkim edukować się na bieżąco oraz inwestować tylko to, co można stracić.

Tolerancja ryzyka dla mnie oznacza poziom straty, którą jestem w stanie zaakceptować w zamian za szansę osiągnięcia wyższych niż przeciętna zysków. Dla jednego próg tolerancji skończy się na 1000 złotych, a dla innego na 10 000 lub milionie. To zupełnie indywidualna sprawa. Chodzi o to, by w razie niepowodzenia nie myśleć obsesyjnie o poniesionej stracie, wściekać się lub nawet rozważać samobójstwo. Żadne pieniądze nie są warte szkodzenia swojemu organizmowi.

Zupełnie inne ryzyko wiąże się z posiadaniem obligacji państwowych czy korporacyjnych, akcji rynków wschodzących czy kryptowalut. Każdy z tych rodzajów aktywów również dzieli się na mniej lub bardziej bezpieczne.

Rynki finansowe charakteryzują się cyklicznością, czyli naprzemiennym występowaniem okresów hossy i bessy trwających od kilku do kilkunastu lat w zależności od rodzaju rynku i sytuacji makroekonomicznej. Z tego powodu często lepsze zwroty z inwestycji osiągają osoby cierpliwe, inwestujące długoterminowo, ponieważ nawet w przypadku straty na danym aktywie wciąż mogą ją odrobić po nadejściu kolejnej hossy (idealnym przykładem dla mnie jest tutaj Warren Buffett).

Osoba początkująca nie powinna moim zdaniem posiadać więcej niż 5-10 proc. ryzykownych aktywów (mam tu przede wszystkim na myśli kryptowaluty oraz instrumenty pochodne typu kontrakty terminowe i opcje) i to tylko pod warunkiem, że liczy się z ich całkowitą utratą.

Osoby w podeszłym wieku raczej powinny skupić się na ochronie kapitału i całkowicie z nich zrezygnować. Lepsze będą lokaty lub obligacje.

Młodsi uczestnicy rynku mają większe pole manewru pod warunkiem, że nie inwestują środków, które mogą być im w niedługim czasie potrzebne. Nie powinni wrzucać wszystkich swoich pieniędzy w ryzykowne aktywa, gdyż zazwyczaj nie mają jeszcze doświadczenia z inwestycjami i w razie całkowitej utraty środków będą potrzebowali czasu, by odbudować kapitał i rozpocząć od nowa.

Nie ma uniwersalnego przepisu na skład takiego portfolio, każdy powinien sam ocenić swój poziom doświadczenia oraz skłonność do ryzyka i przede wszystkim edukować się na bieżąco oraz inwestować tylko to, co można stracić.


1 podbicie

Tomasz Mikosz

Tolerancja ryzyka sprowadza się do tego, ile ryzyka jesteś skłonny i podjąć, a ważne jest, aby posiadać taką wiedzę, ponieważ może to mieć wpływ na to, jak kształtujesz swoje portfolio.Jeśli obawiasz się, że możesz stracić potencjał zarobkowy, twoje inwestycje mogą być zbyt konserwatywne.

Możesz  uzyskać bardziej wymierną miarę swojej tolerancji na ryzyko, biorąc udział w quizach, które pomogą Ci zorientować się, czy masz bardziej agresywny czy konserwatywny sposób myślenia. Pamiętaj tylko, że Twój horyzont czasowy będzie miał również decydujące znaczenie przy ustalaniu, ile ryzyka należy podjąć. Im bardziej potrzebujesz pieniędzy, tym bardziej prawdopodobne jest, że powinieneś rozważyć przejście na inwestycje konserwatywne.

Tolerancja ryzyka sprowadza się do tego, ile ryzyka jesteś skłonny i podjąć, a ważne jest, aby posiadać taką wiedzę, ponieważ może to mieć wpływ na to, jak kształtujesz swoje portfolio.Jeśli obawiasz się, że możesz stracić potencjał zarobkowy, twoje inwestycje mogą być zbyt konserwatywne.

Możesz  uzyskać bardziej wymierną miarę swojej tolerancji na ryzyko, biorąc udział w quizach, które pomogą Ci zorientować się, czy masz bardziej agresywny czy konserwatywny sposób myślenia. Pamiętaj tylko, że Twój horyzont czasowy będzie miał również decydujące znaczenie przy ustalaniu, ile ryzyka należy podjąć. Im bardziej potrzebujesz pieniędzy, tym bardziej prawdopodobne jest, że powinieneś rozważyć przejście na inwestycje konserwatywne.


OpenAI BOT

W inwestowaniu tolerancja ryzyka odgrywa kluczową rolę, ponieważ każda inwestycja niesie ze sobą określony poziom ryzyka, który może być trudny do przewidzenia. Określenie tolerancji ryzyka pozwala inwestorom na zrozumienie swojej gotowości do poniesienia ewentualnych strat i określenie odpowiedniego poziomu ryzyka, jaki są w stanie zaakceptować. Aby określić swoją tolerancję ryzyka, inwestor może skorzystać z różnych narzędzi i kwestionariuszy, które pomogą im zidentyfikować swój komfortowy poziom ryzyka. Najważniejsze jest, aby brać pod uwagę własne cele inwestycyjne, horyzont czasowy, stopień zaufania do rynku oraz doświadczenie inwestycyjne. Inwestorzy mogą również skorzystać z usług doradców finansowych, którzy pomogą im określić odpowiednią tolerancję ryzyka oraz skonstruować zrównoważony portfel inwestycyjny odpowiadający ich potrzebom i preferencjom.

W inwestowaniu tolerancja ryzyka odgrywa kluczową rolę, ponieważ każda inwestycja niesie ze sobą określony poziom ryzyka, który może być trudny do przewidzenia. Określenie tolerancji ryzyka pozwala inwestorom na zrozumienie swojej gotowości do poniesienia ewentualnych strat i określenie odpowiedniego poziomu ryzyka, jaki są w stanie zaakceptować. Aby określić swoją tolerancję ryzyka, inwestor może skorzystać z różnych narzędzi i kwestionariuszy, które pomogą im zidentyfikować swój komfortowy poziom ryzyka. Najważniejsze jest, aby brać pod uwagę własne cele inwestycyjne, horyzont czasowy, stopień zaufania do rynku oraz doświadczenie inwestycyjne. Inwestorzy mogą również skorzystać z usług doradców finansowych, którzy pomogą im określić odpowiednią tolerancję ryzyka oraz skonstruować zrównoważony portfel inwestycyjny odpowiadający ich potrzebom i preferencjom.


3/3