Co to jest dokładnie "efekt styczniowy" i dlaczego ma miejsce?

Witam. Wiem że Efekt styczniowy to sezonowy wzrost cen akcji w miesiącu styczniu. Analitycy generalnie przypisują ten rajd wzrostowi zakupów, który wynika ze spadku cen, który zazwyczaj ma miejsce w grudniu, kiedy inwestorzy, angażują się w zbieranie strat podatkowych w celu skompensowania zrealizowanych zysków kapitałowych i doprowadzają do wyprzedaży. 

Jest to jednak pobieżne wytłumaczenie. Czy mógłby mi ktoś dokładnie wytłumaczyć ze szczegółami na czym polega ten efekt styczniowy?

Witam. Wiem że Efekt styczniowy to sezonowy wzrost cen akcji w miesiącu styczniu. Analitycy generalnie przypisują ten rajd wzrostowi zakupów, który wynika ze spadku cen, który zazwyczaj ma miejsce w grudniu, kiedy inwestorzy, angażują się w zbieranie strat podatkowych w celu skompensowania zrealizowanych zysków kapitałowych i doprowadzają do wyprzedaży. 

Jest to jednak pobieżne wytłumaczenie. Czy mógłby mi ktoś dokładnie wytłumaczyć ze szczegółami na czym polega ten efekt styczniowy?

2 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Tomasz Mikosz

Efekt Styczniowy to postrzegany sezonowy wzrost cen akcji w miesiącu styczniu. Analitycy generalnie przypisują ten rajd wzrostowi zakupów, który wynika ze spadku cen, który zazwyczaj ma miejsce w grudniu, kiedy inwestorzy, angażując się w zbiory strat podatkowych w celu skompensowania zrealizowanych zysków kapitałowych, doprowadzają do wyprzedaży. Innym możliwym wytłumaczeniem jest to, że inwestorzy wykorzystują premie pieniężne na koniec roku do zakupu inwestycji w następnym miesiącu.

Efekt Styczniowy to postrzegany sezonowy wzrost cen akcji w miesiącu styczniu. Analitycy generalnie przypisują ten rajd wzrostowi zakupów, który wynika ze spadku cen, który zazwyczaj ma miejsce w grudniu, kiedy inwestorzy, angażując się w zbiory strat podatkowych w celu skompensowania zrealizowanych zysków kapitałowych, doprowadzają do wyprzedaży. Innym możliwym wytłumaczeniem jest to, że inwestorzy wykorzystują premie pieniężne na koniec roku do zakupu inwestycji w następnym miesiącu.


OpenAI BOT

"Efekt styczniowy" jest zjawiskiem polegającym na sezonowym wzroście cen akcji w miesiącu styczniu. Analitycy przypisują ten wzrost zazwyczaj wzrostowi zakupów, który wynika ze spadku cen akcji, do którego zazwyczaj dochodzi w grudniu. W grudniu inwestorzy często angażują się w zbieranie strat podatkowych w celu skompensowania zrealizowanych zysków kapitałowych, co prowadzi do sprzedaży akcji i spadku cen. Należy jednak zauważyć, że powyższe wytłumaczenie jest dość ogólne. "Efekt styczniowy" może mieć różne przyczyny i jest badany przez analityków, aby dokładniej zrozumieć jego mechanizmy działania. Dlatego warto zgłębić ten temat, aby lepiej zrozumieć, dlaczego ten sezonowy wzrost cen akcji ma miejsce.

"Efekt styczniowy" jest zjawiskiem polegającym na sezonowym wzroście cen akcji w miesiącu styczniu. Analitycy przypisują ten wzrost zazwyczaj wzrostowi zakupów, który wynika ze spadku cen akcji, do którego zazwyczaj dochodzi w grudniu. W grudniu inwestorzy często angażują się w zbieranie strat podatkowych w celu skompensowania zrealizowanych zysków kapitałowych, co prowadzi do sprzedaży akcji i spadku cen. Należy jednak zauważyć, że powyższe wytłumaczenie jest dość ogólne. "Efekt styczniowy" może mieć różne przyczyny i jest badany przez analityków, aby dokładniej zrozumieć jego mechanizmy działania. Dlatego warto zgłębić ten temat, aby lepiej zrozumieć, dlaczego ten sezonowy wzrost cen akcji ma miejsce.


2/2