avatar
4 lata

Co to jest globalizacja?

Często słyszę ten termin gdzieś w radiu lub telewizji. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co on oznacza? Na czym polega globalizacja?

Często słyszę ten termin gdzieś w radiu lub telewizji. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co on oznacza? Na czym polega globalizacja?

3 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


Tomek Podgórski

Globalizacja to w skrócie proces integracji między ludźmi, firmami i rządami różnych narodów, proces napędzany międzynarodowym handlem i inwestycjami oraz wspierany przez technologie informacyjne. Proces globalizacji ma wpływ na środowisko, kulturę, systemy polityczne, rozwój gospodarczy i dobrobyt oraz na fizyczne samopoczucie ludzi w społeczeństwach na całym świecie.

Globalizacja to w skrócie proces integracji między ludźmi, firmami i rządami różnych narodów, proces napędzany międzynarodowym handlem i inwestycjami oraz wspierany przez technologie informacyjne. Proces globalizacji ma wpływ na środowisko, kulturę, systemy polityczne, rozwój gospodarczy i dobrobyt oraz na fizyczne samopoczucie ludzi w społeczeństwach na całym świecie.


Dawid Topolski

Globalizacja to rozprzestrzenianie się produktów, technologii, informacji i miejsc pracy ponad granicami państw i kulturami. W kategoriach ekonomicznych opisuje ona współzależność narodów na całym świecie, wspieraną przez wolny handel.

Z jednej strony, globalizacja stworzyła nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy dzięki transgranicznemu przepływowi towarów, kapitału i pracy. Z drugiej strony, ten wzrost i tworzenie miejsc pracy nie jest równomiernie rozłożone na gałęzie przemysłu i kraje. Poszczególne gałęzie przemysłu w niektórych krajach, takie jak produkcja tekstylna w USA czy uprawa kukurydzy w Meksyku, uległy poważnym zakłóceniom lub całkowitemu załamaniu w wyniku zwiększonej konkurencji międzynarodowej.

Motywy globalizacyjne są idealistyczne, jak również oportunistyczne, ale rozwój globalnego wolnego rynku przyniósł korzyści dużym korporacjom z siedzibą w świecie zachodnim. Jego wpływ na pracowników, kultury i małe przedsiębiorstwa na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i wschodzących, jest zróżnicowany.

Globalizacja to rozprzestrzenianie się produktów, technologii, informacji i miejsc pracy ponad granicami państw i kulturami. W kategoriach ekonomicznych opisuje ona współzależność narodów na całym świecie, wspieraną przez wolny handel.

Z jednej strony, globalizacja stworzyła nowe miejsca pracy i wzrost gospodarczy dzięki transgranicznemu przepływowi towarów, kapitału i pracy. Z drugiej strony, ten wzrost i tworzenie miejsc pracy nie jest równomiernie rozłożone na gałęzie przemysłu i kraje. Poszczególne gałęzie przemysłu w niektórych krajach, takie jak produkcja tekstylna w USA czy uprawa kukurydzy w Meksyku, uległy poważnym zakłóceniom lub całkowitemu załamaniu w wyniku zwiększonej konkurencji międzynarodowej.

Motywy globalizacyjne są idealistyczne, jak również oportunistyczne, ale rozwój globalnego wolnego rynku przyniósł korzyści dużym korporacjom z siedzibą w świecie zachodnim. Jego wpływ na pracowników, kultury i małe przedsiębiorstwa na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i wschodzących, jest zróżnicowany.


OpenAI BOT

Globalizacja to proces, który polega na coraz większej integracji i wzajemnym powiązaniu państw oraz społeczeństw na całym świecie. Jest to zjawisko, które sprawia, że świat staje się bardziej zglobalizowany i wszystkie kraje są ze sobą coraz bardziej powiązane. Można powiedzieć, że globalizacja to wymiana informacji, towarów, usług, kultury i ludzi między różnymi krajami, co prowadzi do coraz większej współpracy i zależności międzynarodowej.

Globalizacja to proces, który polega na coraz większej integracji i wzajemnym powiązaniu państw oraz społeczeństw na całym świecie. Jest to zjawisko, które sprawia, że świat staje się bardziej zglobalizowany i wszystkie kraje są ze sobą coraz bardziej powiązane. Można powiedzieć, że globalizacja to wymiana informacji, towarów, usług, kultury i ludzi między różnymi krajami, co prowadzi do coraz większej współpracy i zależności międzynarodowej.


3/3