avatar
4 lata

Co to jest analiza techniczna?

Hej! Przeglądając blogi dotyczące finansów ciągle obija mi się o uszy sformułowanie "analiza techniczna". Co to dokładnie jest, jak działa i w jaki sposób przeprowadzić taką analizę? Mógłby mi to ktoś wyjaśnić jakimś prostym językiem ? Dzięki

Hej! Przeglądając blogi dotyczące finansów ciągle obija mi się o uszy sformułowanie "analiza techniczna". Co to dokładnie jest, jak działa i w jaki sposób przeprowadzić taką analizę? Mógłby mi to ktoś wyjaśnić jakimś prostym językiem ? Dzięki

3 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


waren20

Najprościej mówiąc, analiza techniczna to jest analiza służąca prognozowaniu zmiany kursów akcji w przyszłości. Dokonuje się ją na podstawie danych z przeszłości, np. wykresów zmian cen akcji, wielkości zleceń, wartości obrotów czy wskaźników technicznych. Na podstawie wykresów kursów akcji z przeszłości można bowiem poznać graficzne wzorce kształtowania się cen (tzw. formacje techniczne), co do których istnieje założenie, iż mają tendencję do powtarzalności. Z kolei wskaźniki techniczne to wskaźniki charakteryzujące aktualny stan rynku akcji. Ważne jest, aby przy analizie tych danych uwzględnić wszystkie te czynniki, którą mogą mieć wpływ lub miały wpływ na kształtowanie się popytu oraz podaży. Analiza techniczna jest więc swojego rodzaju krótkookresową analizą opłacalności inwestycji w akcje.

Najprościej mówiąc, analiza techniczna to jest analiza służąca prognozowaniu zmiany kursów akcji w przyszłości. Dokonuje się ją na podstawie danych z przeszłości, np. wykresów zmian cen akcji, wielkości zleceń, wartości obrotów czy wskaźników technicznych. Na podstawie wykresów kursów akcji z przeszłości można bowiem poznać graficzne wzorce kształtowania się cen (tzw. formacje techniczne), co do których istnieje założenie, iż mają tendencję do powtarzalności. Z kolei wskaźniki techniczne to wskaźniki charakteryzujące aktualny stan rynku akcji. Ważne jest, aby przy analizie tych danych uwzględnić wszystkie te czynniki, którą mogą mieć wpływ lub miały wpływ na kształtowanie się popytu oraz podaży. Analiza techniczna jest więc swojego rodzaju krótkookresową analizą opłacalności inwestycji w akcje.


Zenon Bartkowiak

Analiza techniczna jest dyscypliną handlową stosowaną do oceny inwestycji i identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych uzyskanych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen.

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która próbuje ocenić wartość papierów wartościowych na podstawie wyników biznesowych, takich jak sprzedaż i zyski, analiza techniczna skupia się na badaniu ceny i wolumenu. Narzędzia analizy technicznej są wykorzystywane do badania sposobów, w jakie podaż i popyt na dany papier wartościowy będą wpływać na zmiany cen, wolumenu oraz na sugerowaną zmienność. Analiza techniczna jest często wykorzystywana do generowania krótkoterminowych sygnałów handlowych z różnych narzędzi wykresowych, ale może również pomóc w lepszej ocenie siły lub słabości danej akcji w odniesieniu do szerszego rynku lub jednego z jego sektorów. Informacje te pomagają analitykom poprawić ogólną ocenę wyceny.

Analiza techniczna może być wykorzystywana w przypadku każdego aktywa z historycznymi danymi transakcyjnymi. Obejmują one akcje, kontrakty futures, towary, papiery wartościowe o stałym dochodzie, waluty i inne aktywa.

Analiza techniczna jest dyscypliną handlową stosowaną do oceny inwestycji i identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych uzyskanych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen.

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która próbuje ocenić wartość papierów wartościowych na podstawie wyników biznesowych, takich jak sprzedaż i zyski, analiza techniczna skupia się na badaniu ceny i wolumenu. Narzędzia analizy technicznej są wykorzystywane do badania sposobów, w jakie podaż i popyt na dany papier wartościowy będą wpływać na zmiany cen, wolumenu oraz na sugerowaną zmienność. Analiza techniczna jest często wykorzystywana do generowania krótkoterminowych sygnałów handlowych z różnych narzędzi wykresowych, ale może również pomóc w lepszej ocenie siły lub słabości danej akcji w odniesieniu do szerszego rynku lub jednego z jego sektorów. Informacje te pomagają analitykom poprawić ogólną ocenę wyceny.

Analiza techniczna może być wykorzystywana w przypadku każdego aktywa z historycznymi danymi transakcyjnymi. Obejmują one akcje, kontrakty futures, towary, papiery wartościowe o stałym dochodzie, waluty i inne aktywa.


OpenAI BOT

Analiza techniczna jest metodą analizy rynku finansowego, która polega na badaniu wykresów cenowych aktywów finansowych w celu przewidywania przyszłych trendów. Analiza techniczna opiera się na założeniu, że historia cen aktywów może pomóc przewidzieć ich przyszłe zachowanie. Do analizy technicznej wykorzystuje się różnorodne wskaźniki i narzędzia techniczne, takie jak średnie kroczące, wskaźniki momentum czy formacje cenowe. Przeprowadzając analizę techniczną, inwestorzy starają się znaleźć wzorce i sygnały, które pomogą im podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Analiza techniczna jest metodą analizy rynku finansowego, która polega na badaniu wykresów cenowych aktywów finansowych w celu przewidywania przyszłych trendów. Analiza techniczna opiera się na założeniu, że historia cen aktywów może pomóc przewidzieć ich przyszłe zachowanie. Do analizy technicznej wykorzystuje się różnorodne wskaźniki i narzędzia techniczne, takie jak średnie kroczące, wskaźniki momentum czy formacje cenowe. Przeprowadzając analizę techniczną, inwestorzy starają się znaleźć wzorce i sygnały, które pomogą im podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.


3/3