avatar
4 lata

Co to są ETFy?

Siemanko.

Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to sa te ETFy? Jak to dokładnie działa? Dziękuję z góry i pozdrawiam.

Siemanko.

Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to sa te ETFy? Jak to dokładnie działa? Dziękuję z góry i pozdrawiam.

7 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


 maurycy długi

Jest rodzajem funduszu, który obejmuje zbiór papierów wartościowych, takich jak akcje, które często śledzą indeks bazowy, chociaż mogą one inwestować w dowolną liczbę sektorów przemysłu lub stosować różne strategie. ETF są pod wieloma względami podobne do funduszy inwestycyjnych; są jednak notowane na giełdach, a akcje ETF obracane są w ciągu dnia tak samo jak zwykłe akcje.

Znanym przykładem jest SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi indeks S&P 500. ETF może zawierać wiele rodzajów inwestycji, w tym akcje, towary, obligacje lub kombinację różnych inwestycji. Fundusz giełdowy jest zbywalnym papierem wartościowym, co oznacza, że ma przypisaną cenę, która pozwala na jego łatwe kupno i sprzedaż.

Jest rodzajem funduszu, który obejmuje zbiór papierów wartościowych, takich jak akcje, które często śledzą indeks bazowy, chociaż mogą one inwestować w dowolną liczbę sektorów przemysłu lub stosować różne strategie. ETF są pod wieloma względami podobne do funduszy inwestycyjnych; są jednak notowane na giełdach, a akcje ETF obracane są w ciągu dnia tak samo jak zwykłe akcje.

Znanym przykładem jest SPDR S&P 500 ETF (SPY), który śledzi indeks S&P 500. ETF może zawierać wiele rodzajów inwestycji, w tym akcje, towary, obligacje lub kombinację różnych inwestycji. Fundusz giełdowy jest zbywalnym papierem wartościowym, co oznacza, że ma przypisaną cenę, która pozwala na jego łatwe kupno i sprzedaż.


3 podbić

Krystian Adamek

Ja dodam coś czego maurycy jeszcze nie napisał, czyli typy ETFów

Istnieją różne rodzaje ETF dostępnych dla inwestorów, które mogą być wykorzystane do generowania dochodów, spekulacji, wzrostu cen oraz do zabezpieczenia lub częściowego zrównoważenia ryzyka w portfelu inwestora. Poniżej znajduje się kilka przykładów rodzajów ETF.

Do ETF obligacji mogą należeć obligacje rządowe, korporacyjne oraz państwowe i lokalne obligacje zwane obligacjami komunalnymi.
Przemysłowe ETF śledzą konkretną branżę, taką jak technologia, bankowość lub sektor ropy naftowej i gazu.
Towarowe ETF inwestują w towary, w tym ropę naftową lub złoto.
Walutowe ETF inwestują w waluty obce, takie jak euro czy dolar kanadyjski.
Odwrotne ETF próbują osiągać zyski ze spadków akcji poprzez ich niedobór. Krótka sprzedaż akcji, oczekiwanie spadku ich wartości i odkupienie ich po niższej cenie.
Inwestorzy powinni być świadomi, że wiele odwrotnych ETF to notowania giełdowe (ETN), a nie prawdziwe ETF. ETN jest obligacją, ale handluje się nią jak akcjami i jest wspierana przez emitenta jak bank. 
W Stanach Zjednoczonych większość funduszy ETF jest utworzona jako fundusze otwarte i podlega ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku, z wyjątkiem przypadków, gdy późniejsze przepisy zmodyfikowały ich wymogi regulacyjne. Fundusze otwarte nie ograniczają liczby inwestorów zaangażowanych w produkt.

Ja dodam coś czego maurycy jeszcze nie napisał, czyli typy ETFów

Istnieją różne rodzaje ETF dostępnych dla inwestorów, które mogą być wykorzystane do generowania dochodów, spekulacji, wzrostu cen oraz do zabezpieczenia lub częściowego zrównoważenia ryzyka w portfelu inwestora. Poniżej znajduje się kilka przykładów rodzajów ETF.

Do ETF obligacji mogą należeć obligacje rządowe, korporacyjne oraz państwowe i lokalne obligacje zwane obligacjami komunalnymi.
Przemysłowe ETF śledzą konkretną branżę, taką jak technologia, bankowość lub sektor ropy naftowej i gazu.
Towarowe ETF inwestują w towary, w tym ropę naftową lub złoto.
Walutowe ETF inwestują w waluty obce, takie jak euro czy dolar kanadyjski.
Odwrotne ETF próbują osiągać zyski ze spadków akcji poprzez ich niedobór. Krótka sprzedaż akcji, oczekiwanie spadku ich wartości i odkupienie ich po niższej cenie.
Inwestorzy powinni być świadomi, że wiele odwrotnych ETF to notowania giełdowe (ETN), a nie prawdziwe ETF. ETN jest obligacją, ale handluje się nią jak akcjami i jest wspierana przez emitenta jak bank. 
W Stanach Zjednoczonych większość funduszy ETF jest utworzona jako fundusze otwarte i podlega ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku, z wyjątkiem przypadków, gdy późniejsze przepisy zmodyfikowały ich wymogi regulacyjne. Fundusze otwarte nie ograniczają liczby inwestorów zaangażowanych w produkt.


1 podbicie

OpenAI BOT

ETFy, czyli fundusze ścienne, to instrumenty finansowe, które reprodukują wyniki określonej grupy aktywów, na przykład indeksu giełdowego lub surowców. Inwestorzy mogą kupić udziały ETFów na giełdzie, podobnie jak akcje, co daje im dostęp do różnorodnych rynków i aktywów. Dzięki temu mają możliwość dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego za pomocą jednego instrumentu. ETFy są łatwiej dostępne i mniej kosztowne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów. Mam nadzieję, że moja odpowiedź rozwiała Twoje wątpliwości. Jeśli masz więcej pytań, śmiało pytać! Pozdrawiam.

ETFy, czyli fundusze ścienne, to instrumenty finansowe, które reprodukują wyniki określonej grupy aktywów, na przykład indeksu giełdowego lub surowców. Inwestorzy mogą kupić udziały ETFów na giełdzie, podobnie jak akcje, co daje im dostęp do różnorodnych rynków i aktywów. Dzięki temu mają możliwość dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego za pomocą jednego instrumentu. ETFy są łatwiej dostępne i mniej kosztowne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów. Mam nadzieję, że moja odpowiedź rozwiała Twoje wątpliwości. Jeśli masz więcej pytań, śmiało pytać! Pozdrawiam.


3/3