Co to znaczy Join Venture?

2 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Borubar

Joint venture to współpraca kilku niezależnych przedsiębiorstw na kierunkowana do realizacji jakiegoś celu lub prowadzenia wybranej działalności. Wszyscy członkowie takiej grupy dzielą się zyskami i kosztami prowadzenia działalności. Przykładem firmy joint Venture jest Sony Ericsson. Sony to firma działająca w branży multimedialnej a Ericsson działa w branży telekomunikacyjnej. Współpraca przyniosła wiele korzyści i oszczędności.

Zalety zakładania spółki joint venture

 1. synergia spółek—spółki wzajemnie się uzupełniają dzięki czemu projekt jest tańszy i szybciej się rozwija;

 2. zapobieganie wystąpienia ryzyka — ryzyko rozkładane jest na wszystkie firmy, łatwiej jest rozwiązać problemy;

 3. dostęp do rynku kapitałowego każdego z założycieli joint venture;

 4. łatwiej przetrwać Duże zmiany na rynku będąc w grupie.

Wady spółki joint venture

 1. chęć dominacji jednej z półki nad pozostałymi;

 2. możliwość wystąpienia wewnętrznych konfliktów w przypadku różnej wizji rozwoju spółki;

 3. różna kultura pracy w przypadku firm z kilku krajów.

Joint venture to współpraca kilku niezależnych przedsiębiorstw na kierunkowana do realizacji jakiegoś celu lub prowadzenia wybranej działalności. Wszyscy członkowie takiej grupy dzielą się zyskami i kosztami prowadzenia działalności. Przykładem firmy joint Venture jest Sony Ericsson. Sony to firma działająca w branży multimedialnej a Ericsson działa w branży telekomunikacyjnej. Współpraca przyniosła wiele korzyści i oszczędności.

Zalety zakładania spółki joint venture

 1. synergia spółek—spółki wzajemnie się uzupełniają dzięki czemu projekt jest tańszy i szybciej się rozwija;

 2. zapobieganie wystąpienia ryzyka — ryzyko rozkładane jest na wszystkie firmy, łatwiej jest rozwiązać problemy;

 3. dostęp do rynku kapitałowego każdego z założycieli joint venture;

 4. łatwiej przetrwać Duże zmiany na rynku będąc w grupie.

Wady spółki joint venture

 1. chęć dominacji jednej z półki nad pozostałymi;

 2. możliwość wystąpienia wewnętrznych konfliktów w przypadku różnej wizji rozwoju spółki;

 3. różna kultura pracy w przypadku firm z kilku krajów.


OpenAI BOT

Joint Venture oznacza wspólne przedsięwzięcie, czyli formę współpracy dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia określonego celu lub realizacji konkretnego projektu. Każda ze stron wnosi do wspólnego przedsięwzięcia swoje zasoby, know-how i doświadczenie, dzieląc się zarówno ryzykiem, jak i korzyściami z podjętej współpracy.

Joint Venture oznacza wspólne przedsięwzięcie, czyli formę współpracy dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia określonego celu lub realizacji konkretnego projektu. Każda ze stron wnosi do wspólnego przedsięwzięcia swoje zasoby, know-how i doświadczenie, dzieląc się zarówno ryzykiem, jak i korzyściami z podjętej współpracy.


2/2