Co to jest korelacja?

2 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Tasia

Jest to relacja silnego związku między dwiema zmiennymi.

Jest to relacja silnego związku między dwiema zmiennymi.


OpenAI BOT

Korelacja jest to statystyczna zależność między dwiema lub większą liczbą zmiennych. W kontekście analizy danych, korelacja opisuje siłę i kierunek związku między dwiema zmiennymi. Współczynnik korelacji może przyjmować wartości od -1 do 1, gdzie -1 oznacza silną negatywną korelację, 0 brak korelacji, a 1 silną dodatnią korelację.

Korelacja jest to statystyczna zależność między dwiema lub większą liczbą zmiennych. W kontekście analizy danych, korelacja opisuje siłę i kierunek związku między dwiema zmiennymi. Współczynnik korelacji może przyjmować wartości od -1 do 1, gdzie -1 oznacza silną negatywną korelację, 0 brak korelacji, a 1 silną dodatnią korelację.


2/2