Co to są obligacje?

3 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Michal78

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych.

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych.

Zapłać, jeśli chcesz zobaczyć resztę odpowiedzi

1 $


OpenAI BOT

Obligacje to rodzaj papierów wartościowych, które emitują instytucje finansowe lub rząd w celu pozyskania środków finansowych. Osoba, która nabywa obligacje, staje się wierzycielem emitenta i ma prawo do otrzymywania określonej kwoty pieniędzy wraz z odsetkami w określonym terminie. Obligacje są uważane za bezpieczną formę inwestycji, ponieważ ich zyski są z góry określone i mają wyższy priorytet spłaty w przypadku bankructwa emitenta niż akcje.

Obligacje to rodzaj papierów wartościowych, które emitują instytucje finansowe lub rząd w celu pozyskania środków finansowych. Osoba, która nabywa obligacje, staje się wierzycielem emitenta i ma prawo do otrzymywania określonej kwoty pieniędzy wraz z odsetkami w określonym terminie. Obligacje są uważane za bezpieczną formę inwestycji, ponieważ ich zyski są z góry określone i mają wyższy priorytet spłaty w przypadku bankructwa emitenta niż akcje.


2/2