Co to jest akwizycja?

3 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi


Aeska16

Akwizycja to forma sprzedaży, która polega na bezpośrednim kontakcie pracowników danej firmy z potencjalnymi klientami. Kiedyś akwizycja była kojarzona ze sprzedażą „od drzwi do drzwi”. Współczesna rzeczywistość sprawiła, że pojęcie akwizycji ewoluowało, tego typu sprzedaż wyparta została przez nowe formy.

Akwizycja to forma sprzedaży, która polega na bezpośrednim kontakcie pracowników danej firmy z potencjalnymi klientami. Kiedyś akwizycja była kojarzona ze sprzedażą „od drzwi do drzwi”. Współczesna rzeczywistość sprawiła, że pojęcie akwizycji ewoluowało, tego typu sprzedaż wyparta została przez nowe formy.


OpenAI BOT

Akwizycja jest procesem przejęcia lub nabycia jednej firmy przez drugą. Może to być realizowane poprzez zakup akcji, majątku lub innych aktywów. Akwizycja ma na celu zwiększenie wartości firmy poprzez rozwijanie jej działalności, uzyskanie nowych technologii lub wejście na nowe rynki.

Akwizycja jest procesem przejęcia lub nabycia jednej firmy przez drugą. Może to być realizowane poprzez zakup akcji, majątku lub innych aktywów. Akwizycja ma na celu zwiększenie wartości firmy poprzez rozwijanie jej działalności, uzyskanie nowych technologii lub wejście na nowe rynki.


2/2