ccFOUND a Urząd Skarbowy - znaczący sukces

Zakończyliśmy właśnie trwającą prawie 3 lata batalię z Urzędem Skarbowym w jednej z naszych spółek - ccFOUND sp. z o.o. We wrześniu 2021 roku Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście wszczął kontrolę, której celem było ustalenie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatku CIT. Urząd Skarbowy wbrew posiadanej przez nas interpretacji Krajowej Izby Skarbowej zakwalifikował bon FOUND jako walutę wirtualną i zarządał dopłaty podatku CIT w wysokości prawie 400000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych z klauzulą natychmiastowej wykonalności co oznaczało, że zanim decyzja została do nas dostarczona Urząd rozpoczął postępowanie komornicze nie informując nas o tym, że jest jakakowilek kwota do zapłaty.

Kwota do zapłaty uwzględniała również przychody spółki komandytowej, która jeszcze w 2020 roku była rozliczana wspólnie ze spółka z o.o.

Dzięki naszej szybkiej reakcji udało nam się uniknąć konsekwencji i zapłaciliśmy po prostu ustalony podatek.

Złożyliśmy skargę do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który uchylił częściowo decyzję Urzędu Skarbowego (w części dotyczącej spółki komandytowej) jednak utrzymał klasyfikację bonów jako waluty wirtualnej wbrew wszelkiej logice. Głównie argumenty Urzędu Skarbowego oraz DIAS zasadzały się na następujących założeniach:

 1. Nazwa token oznacza z założenia, że dane aktywa jest kryptowalutą a tym samym waluta wirtualną - samo użycie smart contractu oraz stworzenie zapisu elektronicznego nie powoduje, że dane aktywo staje się automatycznie kryptowalutą.
 2. Interpretacja podatkowa dla spółki komandytowej nie obejmuje zakresu działania spółki z o.o. (mieliśmy interpretacje dla obu spółek a dodatkowo jest to ten sam podmiot powiązany osobowo i kapitałowo)
 3. Ustawa wskazuje, ze walutą wirtualną jest aktywa wymienialne bezpośrednio do walut tradycyjnych.  DIAS argumentował, że sam fakt możliwości wymiany bonu na cokolwiek powoduje, że staje się on walutą wirtualną. Argument ten pozbawiony był jakiegokolwiek sensu bo oznaczał mniej więcej, że jabłka i samochody również mieszczą się w kategorii waluty wirtulanej.

W dniu wczorajszym po prawie 3-letniej batalii Wojewódzki Sąd Administracyjny

 1. uchylił decyzję DIAS oraz decyzję poprzedzającą,
 2. zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz ccFOUND w wysokości 6917 zł

w ramach ustnych motywów wskazał (cytuję)

 1. wpisując w google "tokeny" wyskakują materiały, również organów skarbowych, o konieczności rozróżnienia kryptoaktywów i kryptowalut. Nie każdy token to kryptowaluta, tak jak w tym wypadku.
 2. nie można zaakceptować stanowiska DIAS jakoby nie można było stosować interpretacji podatkowych względem sp. z o.o. To jest ten sam projekt.
 3. cecha wymienialności nie może być pojmowana tak jak zrobił do DIAS. Wszystko jest wymienialne - samochody, rzeczy. Wszystkiemu można nadać jakąś wymierną wartość. Tokeny CCFOUND nie spełniają definicji walut wirtualnych

Czeka nas w najbliższym czasie kolejna procedura wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku CIT oraz zapłaconych niesłusznie odsetek.

Poziom absurdu w komunikacji z Urzędem Skarbowym oraz braku zrozumienia dla projektu i naszych założeń był na tyle duży, że niejednokrotnie załamywaliśmy ręce. Dobrze jednak wiedzieć, że zdrowy rozsądek oraz logika mają szansę zwyciężyć i warto korzystać z możliwości odwołań jakie daje polskie prawo.

W tle toczy się również kontrola w spółce komandytowej prowadzona przez ten sam zespół. Obawiamy się podobnego przebiegu sprawy mimo, że urzędnicy mają świadomość popełnionych błędów.

Sytuację kontroli w spółce komandytowej opiszę w odrębnym artykule, gdyż jest ona zdecydowania warta odrębnego komentarza.

Zakończyliśmy właśnie trwającą prawie 3 lata batalię z Urzędem Skarbowym w jednej z naszych spółek - ccFOUND sp. z o.o. We wrześniu 2021 roku Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście wszczął kontrolę, której celem było ustalenie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatku CIT. Urząd Skarbowy wbrew posiadanej przez nas interpretacji Krajowej Izby Skarbowej zakwalifikował bon FOUND jako walutę wirtualną i zarządał dopłaty podatku CIT w wysokości prawie 400000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych z klauzulą natychmiastowej wykonalności co oznaczało, że zanim decyzja została do nas dostarczona Urząd rozpoczął postępowanie komornicze nie informując nas o tym, że jest jakakowilek kwota do zapłaty.

Kwota do zapłaty uwzględniała również przychody spółki komandytowej, która jeszcze w 2020 roku była rozliczana wspólnie ze spółka z o.o.

Dzięki naszej szybkiej reakcji udało nam się uniknąć konsekwencji i zapłaciliśmy po prostu ustalony podatek.

Złożyliśmy skargę do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który uchylił częściowo decyzję Urzędu Skarbowego (w części dotyczącej spółki komandytowej) jednak utrzymał klasyfikację bonów jako waluty wirtualnej wbrew wszelkiej logice. Głównie argumenty Urzędu Skarbowego oraz DIAS zasadzały się na następujących założeniach:

 1. Nazwa token oznacza z założenia, że dane aktywa jest kryptowalutą a tym samym waluta wirtualną - samo użycie smart contractu oraz stworzenie zapisu elektronicznego nie powoduje, że dane aktywo staje się automatycznie kryptowalutą.
 2. Interpretacja podatkowa dla spółki komandytowej nie obejmuje zakresu działania spółki z o.o. (mieliśmy interpretacje dla obu spółek a dodatkowo jest to ten sam podmiot powiązany osobowo i kapitałowo)
 3. Ustawa wskazuje, ze walutą wirtualną jest aktywa wymienialne bezpośrednio do walut tradycyjnych.  DIAS argumentował, że sam fakt możliwości wymiany bonu na cokolwiek powoduje, że staje się on walutą wirtualną. Argument ten pozbawiony był jakiegokolwiek sensu bo oznaczał mniej więcej, że jabłka i samochody również mieszczą się w kategorii waluty wirtulanej.

W dniu wczorajszym po prawie 3-letniej batalii Wojewódzki Sąd Administracyjny

 1. uchylił decyzję DIAS oraz decyzję poprzedzającą,
 2. zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz ccFOUND w wysokości 6917 zł

w ramach ustnych motywów wskazał (cytuję)

 1. wpisując w google "tokeny" wyskakują materiały, również organów skarbowych, o konieczności rozróżnienia kryptoaktywów i kryptowalut. Nie każdy token to kryptowaluta, tak jak w tym wypadku.
 2. nie można zaakceptować stanowiska DIAS jakoby nie można było stosować interpretacji podatkowych względem sp. z o.o. To jest ten sam projekt.
 3. cecha wymienialności nie może być pojmowana tak jak zrobił do DIAS. Wszystko jest wymienialne - samochody, rzeczy. Wszystkiemu można nadać jakąś wymierną wartość. Tokeny CCFOUND nie spełniają definicji walut wirtualnych

Czeka nas w najbliższym czasie kolejna procedura wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku CIT oraz zapłaconych niesłusznie odsetek.

Poziom absurdu w komunikacji z Urzędem Skarbowym oraz braku zrozumienia dla projektu i naszych założeń był na tyle duży, że niejednokrotnie załamywaliśmy ręce. Dobrze jednak wiedzieć, że zdrowy rozsądek oraz logika mają szansę zwyciężyć i warto korzystać z możliwości odwołań jakie daje polskie prawo.

W tle toczy się również kontrola w spółce komandytowej prowadzona przez ten sam zespół. Obawiamy się podobnego przebiegu sprawy mimo, że urzędnicy mają świadomość popełnionych błędów.

Sytuację kontroli w spółce komandytowej opiszę w odrębnym artykule, gdyż jest ona zdecydowania warta odrębnego komentarza.

27 użytkowników podbija to!

18 odpowiedzi