Dlaczego CCFOUND bierze od autora upoważnienie do wystawiania faktur w imieniu autora?

Cześć, co znaczy ta zgoda:

"Niniejszym upoważniam CCFOUND Sp. z o.o. Sp. K. (dalej "Sprzedawca") do wystawienia w moim imieniu na rzecz Sprzedawcy stosownego dokumentu (rachunku lub faktury, w tym faktury VAT), na podstawie którego nastąpi rozliczenie ze mną za sprzedane w Markecie Produkty. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do uwzględnienia w rozliczeniu dokumentu wystawionego zgodnie z powyższym (w tym do zaksięgowania dokumentu w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej)" - CCFOUND sam z siebie na podstawie upoważnienia wystawi w imieniu autora fakturę na siebie? Ale autor ma swój system księgowy, w którym wystawia faktury. Nie można przecież dodać w takim systemie z zewnątrz faktury przychodowej, bo to właśnie ten system takie faktury wystawia. Ma on swoje zasady numeracji etc. Na jakiej zasadzie to ma działać? Dlaczego nie można po prostu informować autora w jakiej wysokości fakturę powinien wystawić?

Cześć, co znaczy ta zgoda:

"Niniejszym upoważniam CCFOUND Sp. z o.o. Sp. K. (dalej "Sprzedawca") do wystawienia w moim imieniu na rzecz Sprzedawcy stosownego dokumentu (rachunku lub faktury, w tym faktury VAT), na podstawie którego nastąpi rozliczenie ze mną za sprzedane w Markecie Produkty. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do uwzględnienia w rozliczeniu dokumentu wystawionego zgodnie z powyższym (w tym do zaksięgowania dokumentu w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej)" - CCFOUND sam z siebie na podstawie upoważnienia wystawi w imieniu autora fakturę na siebie? Ale autor ma swój system księgowy, w którym wystawia faktury. Nie można przecież dodać w takim systemie z zewnątrz faktury przychodowej, bo to właśnie ten system takie faktury wystawia. Ma on swoje zasady numeracji etc. Na jakiej zasadzie to ma działać? Dlaczego nie można po prostu informować autora w jakiej wysokości fakturę powinien wystawić?

8 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi