avatar
11 dni

Co zrobić, aby zmienić swoje nastawienie do życia i żyć w bardziej satysfakcjonujący sposób?

Pracując z moimi klientami, wielokrotnie się spotykam z trudnością zmiany ich nastawienia do życia. Dominujące podejście, jakie determinuje każdy ich dzień wpływa nie tylko na ich samych, ale na otoczenie i realny przebieg sytuacji, których są uczestnikami lub obserwatorami.

Podziały i kryteria różnych schematów życiowych są wielorakie, jakkolwiek ja dla uproszczenia posłużę się rozróżnieniem na destrukcyjne i rozwojowe.

Destrukcyjne są to schematy, które znacznie ograniczają lub wręcz uniemożliwiają satysfakcjonujące życie w obszarach prywatnym i/lub zawodowym, np.: „nic mi się nie udaje”, „jak jest dobrze, to na pewno za chwilę będzie źle”, „rodzice tacy byli, więc ja też taka/taki jestem”

Rozwojowe sposób patrzenia na świat, to dostrzeganie możliwości, niezależnie od kontekstu, jaki im towarzyszy i wiedza oraz poczucie własnej sprawczości i efektywności, np.: „jestem skuteczna/y w podejmowaniu decyzji”, „to co było w przeszłości, nie determinuje mojego dzisiaj i jutra”, „jestem nastawiony na proces w działaniu, bo dzięki niemu uzyskam efekt, na którym mi zależy”

Poniżej kilka wskazówek, co można zrobić inaczej, aby nabyć lub udoskonalić schemat rozwojowy:

  • ważne jest skupienie się na dzisiaj, a nie na wczoraj: polecam eksperyment polegający na jednoczesnym patrzeniu wstecz i naprzód. Z mojej wiedzy jest to nie możliwa do wykonania czynność i tym samym prowokuje do wyboru, czym chce się człowiek zajmować: swoją przeszłością, czy teraźniejsznością i przyszłością?
  • należy oddzielić schematy cudze od własnych metodą pytań: Czy to mój schemat? Czy chcę się z nim utożsamiać i korzystać z niego? Co dla mnie może być użytecznego z takiego podejścia?
  • ważne jest dostrzeżenie powtarzalności schematów w różnych obszarach życia
  • warto zapytać się, co mnie powstrzymuje, żeby zachowywać się inaczej: wielokrotnie dominuje przyzwyczajenie, niechęć do zmiany lub brak sposobu, jak ją uzyskać

Podsumowując: najważniejsza jest identyfikacja w jakim schemacie jestem: „szklanki do połowy pełnej, czy pustej” i czy chcę to zmienić? Jeśli odpowiedź będzie pozytywna to należy przygotować się na systematyczną pracę, która będzie niosła ze sobą zmianę nastawienia i tym samym życia.

Pracując z moimi klientami, wielokrotnie się spotykam z trudnością zmiany ich nastawienia do życia. Dominujące podejście, jakie determinuje każdy ich dzień wpływa nie tylko na ich samych, ale na otoczenie i realny przebieg sytuacji, których są uczestnikami lub obserwatorami.

Podziały i kryteria różnych schematów życiowych są wielorakie, jakkolwiek ja dla uproszczenia posłużę się rozróżnieniem na destrukcyjne i rozwojowe.

Destrukcyjne są to schematy, które znacznie ograniczają lub wręcz uniemożliwiają satysfakcjonujące życie w obszarach prywatnym i/lub zawodowym, np.: „nic mi się nie udaje”, „jak jest dobrze, to na pewno za chwilę będzie źle”, „rodzice tacy byli, więc ja też taka/taki jestem”

Rozwojowe sposób patrzenia na świat, to dostrzeganie możliwości, niezależnie od kontekstu, jaki im towarzyszy i wiedza oraz poczucie własnej sprawczości i efektywności, np.: „jestem skuteczna/y w podejmowaniu decyzji”, „to co było w przeszłości, nie determinuje mojego dzisiaj i jutra”, „jestem nastawiony na proces w działaniu, bo dzięki niemu uzyskam efekt, na którym mi zależy”

Poniżej kilka wskazówek, co można zrobić inaczej, aby nabyć lub udoskonalić schemat rozwojowy:

  • ważne jest skupienie się na dzisiaj, a nie na wczoraj: polecam eksperyment polegający na jednoczesnym patrzeniu wstecz i naprzód. Z mojej wiedzy jest to nie możliwa do wykonania czynność i tym samym prowokuje do wyboru, czym chce się człowiek zajmować: swoją przeszłością, czy teraźniejsznością i przyszłością?
  • należy oddzielić schematy cudze od własnych metodą pytań: Czy to mój schemat? Czy chcę się z nim utożsamiać i korzystać z niego? Co dla mnie może być użytecznego z takiego podejścia?
  • ważne jest dostrzeżenie powtarzalności schematów w różnych obszarach życia
  • warto zapytać się, co mnie powstrzymuje, żeby zachowywać się inaczej: wielokrotnie dominuje przyzwyczajenie, niechęć do zmiany lub brak sposobu, jak ją uzyskać

Podsumowując: najważniejsza jest identyfikacja w jakim schemacie jestem: „szklanki do połowy pełnej, czy pustej” i czy chcę to zmienić? Jeśli odpowiedź będzie pozytywna to należy przygotować się na systematyczną pracę, która będzie niosła ze sobą zmianę nastawienia i tym samym życia.

Co zrobić, aby zmienić swoje nastawienie do życia i żyć w bardziej satysfakcjonujący sposób? Co zrobić, aby zmienić swoje nastawienie do życia i żyć w bardziej satysfakcjonujący sposób?

11 użytkowników podbija to!

5 odpowiedzi


Milks1

👍

👍


2 podbić

AntonioGoldmax

Dzięki za poruszony temat.

Rozróżniłbym jeszcze przyzwyczajenie z nawykiem.

Czy istnieje różnica między przyzwyczajeniem a nawykiem? 

To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie na co dzień, gdy staramy się zrozumieć nasze codzienne rutyny i zachowania. Czy to, że codziennie pijemy kawę rano, jest przyzwyczajeniem czy nawykiem? A może jedno i drugie?
Przyzwyczajenie i nawyk to dwa pojęcia, które często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości mają nieco inne znaczenie. Przyzwyczajenie to sposób postępowania, który powtarzamy regularnie, często bez zastanowienia się nad tym dlaczego to robimy. Może to być wynikiem naszego otoczenia, wpływu innych osób lub po prostu wygodnego rozwiązania. Z kolei nawyk to bardziej automatyczna reakcja na określone bodźce, która może być trudniejsza do zmiany niż przyzwyczajenie.
Dlaczego warto odróżniać przyzwyczajenia od nawyków? Ponieważ zrozumienie różnicy między nimi może pomóc nam lepiej zarządzać naszymi codziennymi działaniami i wprowadzać pozytywne zmiany tam, gdzie jest to potrzebne. Jeśli uda nam się zidentyfikować nasze złe nawyki, możemy podjąć świadome kroki w celu ich zmiany i poprawy naszego życia.
Warto więc zastanowić się nad tym, czy to co robimy codziennie jest przyzwyczajeniem czy nawykiem. Może okazać się, że niektóre z naszych rutynowych działań są bardziej szkodliwe niż myślimy, a zmiana ich może przynieść nam wiele korzyści. Dlatego warto czasem zatrzymać się i przyjrzeć swoim przyzwyczajeniom i nawykom z bliska, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania.

Dzięki za poruszony temat.

Rozróżniłbym jeszcze przyzwyczajenie z nawykiem.

Czy istnieje różnica między przyzwyczajeniem a nawykiem? 

To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie na co dzień, gdy staramy się zrozumieć nasze codzienne rutyny i zachowania. Czy to, że codziennie pijemy kawę rano, jest przyzwyczajeniem czy nawykiem? A może jedno i drugie?
Przyzwyczajenie i nawyk to dwa pojęcia, które często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości mają nieco inne znaczenie. Przyzwyczajenie to sposób postępowania, który powtarzamy regularnie, często bez zastanowienia się nad tym dlaczego to robimy. Może to być wynikiem naszego otoczenia, wpływu innych osób lub po prostu wygodnego rozwiązania. Z kolei nawyk to bardziej automatyczna reakcja na określone bodźce, która może być trudniejsza do zmiany niż przyzwyczajenie.
Dlaczego warto odróżniać przyzwyczajenia od nawyków? Ponieważ zrozumienie różnicy między nimi może pomóc nam lepiej zarządzać naszymi codziennymi działaniami i wprowadzać pozytywne zmiany tam, gdzie jest to potrzebne. Jeśli uda nam się zidentyfikować nasze złe nawyki, możemy podjąć świadome kroki w celu ich zmiany i poprawy naszego życia.
Warto więc zastanowić się nad tym, czy to co robimy codziennie jest przyzwyczajeniem czy nawykiem. Może okazać się, że niektóre z naszych rutynowych działań są bardziej szkodliwe niż myślimy, a zmiana ich może przynieść nam wiele korzyści. Dlatego warto czasem zatrzymać się i przyjrzeć swoim przyzwyczajeniom i nawykom z bliska, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania.


1 podbicie

2/2