avatar
16 dni

Jakie są różnice między uczeniem maszynowym a głębokim uczeniem?

Uczenie maszynowe (ang. machine learning) i uczenie głębokie (deep learning) to terminy, które są często ze sobą mylone.

 Możecie podać zasadnicze różnice ?

Uczenie maszynowe (ang. machine learning) i uczenie głębokie (deep learning) to terminy, które są często ze sobą mylone.

 Możecie podać zasadnicze różnice ?

1 użytkownik podbił to!

0 odpowiedzi