Porównanie wysokiego shareholder yield z rosnącą dywidendą

Czy ktoś jest w stanie wskazać długoterminowe porównanie zysków z dwóch rodzajów spółek: 1. dywidendowych arystokratów i 2. spółek o wysokim shareholder yield? Kontekst jest taki, że zastanawiam się czy inwestować bardziej w NOBL czy SYLD i chciałbym móc porównać wyniki tych podejść z okresu dłuższego niż istnienie tych ETFów.

Czy ktoś jest w stanie wskazać długoterminowe porównanie zysków z dwóch rodzajów spółek: 1. dywidendowych arystokratów i 2. spółek o wysokim shareholder yield? Kontekst jest taki, że zastanawiam się czy inwestować bardziej w NOBL czy SYLD i chciałbym móc porównać wyniki tych podejść z okresu dłuższego niż istnienie tych ETFów.

0 użytkowników podbija to!

1 odpowiedź


AntonioGoldmax

Długoterminowe porównanie zysków z dwóch rodzajów spółek, czyli dywidendowych arystokratów i spółek o wysokim shareholder yield, może być trudne do przeprowadzenia ze względu na zmienność rynku i różne czynniki wpływające na wyniki poszczególnych firm. Jednakże istnieją pewne ogólne trendy, które można uwzględnić przy analizie tych dwóch podejść.
Dywidendowi arystokraci to spółki, które regularnie zwiększają swoje dywidendy przez długi okres czasu, co świadczy o stabilności i solidności finansowej tych firm. Inwestowanie w takie spółki może zapewnić inwestorom regularne i rosnące przepływy gotówkowe w postaci dywidendy.
Z kolei spółki o wysokim shareholder yield to firmy, które mają wysoki zwrot dla swoich akcjonariuszy poprzez wypłaty dywidendy, skup akcji własnych lub inne formy zwrotu kapitału. Inwestowanie w takie spółki może również przynieść inwestorom atrakcyjne zwroty, zwłaszcza jeśli firma jest w stanie efektywnie zarządzać swoim kapitałem i generować dodatkową wartość dla akcjonariuszy.
Aby dokonać długoterminowego porównania zysków z obu rodzajów spółek, warto zbadać historyczne dane dotyczące wydajności dywidendowej, wzrostu dywidendy, zwrotu z inwestycji oraz ogólnej wydajności akcji tych firm. Można również przeanalizować wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik dywidendowy, wskaźnik P/E czy wskaźnik zwrotu z kapitału własnego, aby lepiej zrozumieć, jakie są perspektywy inwestycyjne dla każdego z tych podejść.
Ważne jest również, aby pamiętać, że inwestowanie w pojedyncze spółki niesie ze sobą ryzyko koncentracji, dlatego warto rozważyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez inwestowanie w ETFy takie jak NOBL (dywidendowi arystokraci) i SYLD (spółki o wysokim shareholder yield).
Podsumowując, długoterminowe porównanie zysków z dywidendowych arystokratów i spółek o wysokim shareholder yield wymaga analizy wielu czynników i danych historycznych. Warto  dokonywać najlepszego wyboru inwestycyjnego w sposób odpowiedni dla swoich celów i profilu ryzyka.

Długoterminowe porównanie zysków z dwóch rodzajów spółek, czyli dywidendowych arystokratów i spółek o wysokim shareholder yield, może być trudne do przeprowadzenia ze względu na zmienność rynku i różne czynniki wpływające na wyniki poszczególnych firm. Jednakże istnieją pewne ogólne trendy, które można uwzględnić przy analizie tych dwóch podejść.
Dywidendowi arystokraci to spółki, które regularnie zwiększają swoje dywidendy przez długi okres czasu, co świadczy o stabilności i solidności finansowej tych firm. Inwestowanie w takie spółki może zapewnić inwestorom regularne i rosnące przepływy gotówkowe w postaci dywidendy.
Z kolei spółki o wysokim shareholder yield to firmy, które mają wysoki zwrot dla swoich akcjonariuszy poprzez wypłaty dywidendy, skup akcji własnych lub inne formy zwrotu kapitału. Inwestowanie w takie spółki może również przynieść inwestorom atrakcyjne zwroty, zwłaszcza jeśli firma jest w stanie efektywnie zarządzać swoim kapitałem i generować dodatkową wartość dla akcjonariuszy.
Aby dokonać długoterminowego porównania zysków z obu rodzajów spółek, warto zbadać historyczne dane dotyczące wydajności dywidendowej, wzrostu dywidendy, zwrotu z inwestycji oraz ogólnej wydajności akcji tych firm. Można również przeanalizować wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik dywidendowy, wskaźnik P/E czy wskaźnik zwrotu z kapitału własnego, aby lepiej zrozumieć, jakie są perspektywy inwestycyjne dla każdego z tych podejść.
Ważne jest również, aby pamiętać, że inwestowanie w pojedyncze spółki niesie ze sobą ryzyko koncentracji, dlatego warto rozważyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez inwestowanie w ETFy takie jak NOBL (dywidendowi arystokraci) i SYLD (spółki o wysokim shareholder yield).
Podsumowując, długoterminowe porównanie zysków z dywidendowych arystokratów i spółek o wysokim shareholder yield wymaga analizy wielu czynników i danych historycznych. Warto  dokonywać najlepszego wyboru inwestycyjnego w sposób odpowiedni dla swoich celów i profilu ryzyka.


1/1