avatar
miesiąc

Fed Trzyma Rynki w Napięciu: Czy Nastąpi Obniżka Stóp Procentowych?

Fed Trzyma Rynki w Napięciu

Rezerwa Federalna zakończyła swoje posiedzenie, ogłaszając decyzję dotyczącą stóp procentowych. W banku centralnym USA stopy pozostaną na dotychczasowych poziomach. Jest za wcześnie na pierwsze cięcia.

Decyzja Fed - Najważniejsze Wydarzenie Tygodnia

Środowa decyzja Fed była zapowiadana przez ekspertów rynków finansowych jako najważniejsze gospodarcze wydarzenie tygodnia. Zapowiedzi sugerowały brak niespodzianek — większość ekonomistów przewidywała, że Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), organ Fed decydujący o polityce pieniężnej w USA, utrzyma koszt pieniądza na dotychczasowym poziomie 5,25-5,50 proc. Tak też się stało. To piąta z rzędu taka decyzja: ostatni raz dokonano ruchu w górę w lipcu. W cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej rozpoczętym w marcu 2022 r. Fed podniósł stopy łącznie o 5,25 pkt proc. i obecny poziom jest najwyższy od 2001 r.

Rozpoczęcie Obniżek Stóp - Najbardziej Wyczekiwane Wydarzenie

Rozpoczęcie obniżek stóp w USA to jedno z najbardziej wyczekiwanych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-finansowych na świecie. Wpłynie to nie tylko na koszt pieniądza i aktywność największej gospodarki globu, ale też na wycenę wielu instrumentów finansowych, z dolarem i innymi walutami oraz obligacjami na czele. Wpłynąć to powinno także na rynki akcji.

Inflacja w USA Wyższa od Oczekiwań

Eksperci zauważają, że w minionych dwóch miesiącach inflacja w USA była wyższa od oczekiwań. Sprawia to, że rynek stracił nadzieje na rozpoczęcie luzowania polityki pieniężnej na posiedzeniu 1 maja. Członkowie FOMC, zanim zaczną obniżki, będą chcieli uzyskać pewność, że presja cenowa została opanowana. O ile w poprzednich miesiącach amerykańska gospodarka zadziwiała siłą i mimo wysokich stóp nawet nie zbliżyła się do recesji, to ostatnie dane pokazują sygnały słabnięcia.

Fed Trzyma Rynki w Napięciu

Rezerwa Federalna zakończyła swoje posiedzenie, ogłaszając decyzję dotyczącą stóp procentowych. W banku centralnym USA stopy pozostaną na dotychczasowych poziomach. Jest za wcześnie na pierwsze cięcia.

Decyzja Fed - Najważniejsze Wydarzenie Tygodnia

Środowa decyzja Fed była zapowiadana przez ekspertów rynków finansowych jako najważniejsze gospodarcze wydarzenie tygodnia. Zapowiedzi sugerowały brak niespodzianek — większość ekonomistów przewidywała, że Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), organ Fed decydujący o polityce pieniężnej w USA, utrzyma koszt pieniądza na dotychczasowym poziomie 5,25-5,50 proc. Tak też się stało. To piąta z rzędu taka decyzja: ostatni raz dokonano ruchu w górę w lipcu. W cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej rozpoczętym w marcu 2022 r. Fed podniósł stopy łącznie o 5,25 pkt proc. i obecny poziom jest najwyższy od 2001 r.

Rozpoczęcie Obniżek Stóp - Najbardziej Wyczekiwane Wydarzenie

Rozpoczęcie obniżek stóp w USA to jedno z najbardziej wyczekiwanych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-finansowych na świecie. Wpłynie to nie tylko na koszt pieniądza i aktywność największej gospodarki globu, ale też na wycenę wielu instrumentów finansowych, z dolarem i innymi walutami oraz obligacjami na czele. Wpłynąć to powinno także na rynki akcji.

Inflacja w USA Wyższa od Oczekiwań

Eksperci zauważają, że w minionych dwóch miesiącach inflacja w USA była wyższa od oczekiwań. Sprawia to, że rynek stracił nadzieje na rozpoczęcie luzowania polityki pieniężnej na posiedzeniu 1 maja. Członkowie FOMC, zanim zaczną obniżki, będą chcieli uzyskać pewność, że presja cenowa została opanowana. O ile w poprzednich miesiącach amerykańska gospodarka zadziwiała siłą i mimo wysokich stóp nawet nie zbliżyła się do recesji, to ostatnie dane pokazują sygnały słabnięcia.

2 użytkowników podbija to!

1 odpowiedź


Jacek

FED jest w.. szpagacie, a “im bardziej tym większy ból”. Powoli zbliża się nowy system finansowy Świata.

Anglosaskie powiedzenie ( NIEZAPOMNIOJCIE!! ) : 

NIE WAŻNE kto i co, WAŻNE - KTO na KOGO… będzie PRACOWAŁ !! 

- Polecam Polskim Politykom, Zielony ŁAD… :-(

God bless America.. and Poland too.  :-)

FED jest w.. szpagacie, a “im bardziej tym większy ból”. Powoli zbliża się nowy system finansowy Świata.

Anglosaskie powiedzenie ( NIEZAPOMNIOJCIE!! ) : 

NIE WAŻNE kto i co, WAŻNE - KTO na KOGO… będzie PRACOWAŁ !! 

- Polecam Polskim Politykom, Zielony ŁAD… :-(

God bless America.. and Poland too.  :-)


1/1