Jakie wartości i priorytety powinniśmy mieć dzisiaj, aby przyszłe pokolenia mogły dobrze żyć?

Zrównoważony rozwój:Jakie działania powinniśmy podjąć dzisiaj, aby zagwarantować przyszłym pokoleniom dostęp do zasobów naturalnych i czystego środowiska?

Technologia i etyka: W jaki sposób powinniśmy rozwijać technologie, aby były one narzędziami do poprawy jakości życia, a nie źródłem nowych problemów etycznych i społecznych?

Edukacja: Jakie wartości i umiejętności powinniśmy przekazywać przyszłym pokoleniom, aby były one w stanie tworzyć lepszą przyszłość dla siebie i innych?

Równość i sprawiedliwość społeczna: Jak możemy działać już teraz, aby zmniejszyć nierówności i promować sprawiedliwość, tak aby przyszłe pokolenia żyły w bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym świecie?

Kultura i tożsamość: Jakie aspekty naszej kultury i dziedzictwa powinny być pielęgnowane i przekazywane, tak by przyszłe pokolenia miały silne poczucie tożsamości i przynależności?

Zachęcam wszystkich do dyskusji :)

Zrównoważony rozwój:Jakie działania powinniśmy podjąć dzisiaj, aby zagwarantować przyszłym pokoleniom dostęp do zasobów naturalnych i czystego środowiska?

Technologia i etyka: W jaki sposób powinniśmy rozwijać technologie, aby były one narzędziami do poprawy jakości życia, a nie źródłem nowych problemów etycznych i społecznych?

Edukacja: Jakie wartości i umiejętności powinniśmy przekazywać przyszłym pokoleniom, aby były one w stanie tworzyć lepszą przyszłość dla siebie i innych?

Równość i sprawiedliwość społeczna: Jak możemy działać już teraz, aby zmniejszyć nierówności i promować sprawiedliwość, tak aby przyszłe pokolenia żyły w bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym świecie?

Kultura i tożsamość: Jakie aspekty naszej kultury i dziedzictwa powinny być pielęgnowane i przekazywane, tak by przyszłe pokolenia miały silne poczucie tożsamości i przynależności?

Zachęcam wszystkich do dyskusji :)

2 użytkowników podbija to!

8 odpowiedzi


Dariusz

Zrównoważony rozwój i równość i sprawiedliwość społeczną te piękne hasła promują globaliści na czele z Klaus Schwab i UE jakie są tego skutki każdy widzi.

Zrównoważony rozwój i równość i sprawiedliwość społeczną te piękne hasła promują globaliści na czele z Klaus Schwab i UE jakie są tego skutki każdy widzi.


2 podbić

chomikgrizzly

sprawiedliwość
sprawiedliwość społeczna
Jedno albo drugie.

sprawiedliwość
sprawiedliwość społeczna
Jedno albo drugie.


1 podbicie

chomikgrizzly

“Jakie wartości(…) powinniśmy przekazywać(…)”
- wysokie.

“Jakie wartości(…) powinniśmy przekazywać(…)”
- wysokie.


1 podbicie

argenta67

Przyszłe pokolenia będą miały swoje wartości i to co im przekazujemy ma bardzo małe szanse na przetrwanie. Powiedzenie “pieniądz rządzi światem” ma teraz ogromne brzmienie.

Przyszłe pokolenia będą miały swoje wartości i to co im przekazujemy ma bardzo małe szanse na przetrwanie. Powiedzenie “pieniądz rządzi światem” ma teraz ogromne brzmienie.


AmerykanskiChinczykWPolsce

Mam wrażenie , że to pytanie jest żle zredagowane:) Ciężko je zinterpretować, a co dopiero odpowiedzieć :)

Mam wrażenie , że to pytanie jest żle zredagowane:) Ciężko je zinterpretować, a co dopiero odpowiedzieć :)


5/5