avatar
22 dni

Zagadka z excela

oto zagadka z Excela, która sprawdzi Twoje umiejętności i zrozumienie niektórych funkcji programu:

Zagadka

Masz arkusz Excela z dwiema kolumnami danych. Kolumna A zawiera daty od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Kolumna B zawiera losowe wartości sprzedaży z tego samego okresu. Twoim zadaniem jest znaleźć sumę sprzedaży, ale tylko za miesiące wiosenne, czyli marzec, kwiecień i maj.

Pytanie

Jakie formuły lub kroki podjąłbyś, aby rozwiązać to zadanie w Excelu?

Wskazówka

Jeśli twój system używa innego formatu daty (np. dzień przed miesiącem), dostosuj format w formule odpowiednio.

oto zagadka z Excela, która sprawdzi Twoje umiejętności i zrozumienie niektórych funkcji programu:

Zagadka

Masz arkusz Excela z dwiema kolumnami danych. Kolumna A zawiera daty od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Kolumna B zawiera losowe wartości sprzedaży z tego samego okresu. Twoim zadaniem jest znaleźć sumę sprzedaży, ale tylko za miesiące wiosenne, czyli marzec, kwiecień i maj.

Pytanie

Jakie formuły lub kroki podjąłbyś, aby rozwiązać to zadanie w Excelu?

Wskazówka

Jeśli twój system używa innego formatu daty (np. dzień przed miesiącem), dostosuj format w formule odpowiednio.

2 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


Timecoach

 

W polskiej wersji Excela formuły również używają lokalnych ustawień, w tym formatu daty (dd.mm.rrrr) i nazw funkcji. Zadanie sumowania wartości sprzedaży dla wiosennych miesięcy (marzec, kwiecień, maj) można rozwiązać przy użyciu funkcji SUMY.JEŻELI oraz funkcji pomocniczych do przetwarzania dat. Oto odpowiednia formuła:

Formuła w polskiej wersji Excela:

=SUMY.JEŻELI(A:A, ">=01.03.2023", B:B) - SUMY.JEŻELI(A:A, ">31.05.2023", B:B)

Wyjaśnienie formuły:

 • A:A to zakres zawierający daty, który będzie sprawdzany.
 • ">=01.03.2023" to kryterium, które mówi, aby wziąć pod uwagę daty od 1 marca 2023 roku.
 • B:B to zakres, z którego będą sumowane wartości (kolumna z wartościami sprzedaży).
 • ">31.05.2023" to kryterium, które mówi, aby zakończyć sumowanie na końcu dnia 31 maja 2023 roku.

Uwagi:

 1. Należy dostosować daty w formule do faktycznego roku, którego dotyczą dane. W powyższym przykładzie użyto roku 2023.
 2. Upewnij się, że daty w kolumnie A są faktycznie sformatowane jako daty, a nie jako tekst, aby Excel mógł poprawnie je interpretować.

To rozwiązanie pozwoli na efektywne obliczenie sumy wartości sprzedaży dla miesięcy wiosennych, korzystając z funkcji dostosowanych do polskiej wersji Excela.

 

W polskiej wersji Excela formuły również używają lokalnych ustawień, w tym formatu daty (dd.mm.rrrr) i nazw funkcji. Zadanie sumowania wartości sprzedaży dla wiosennych miesięcy (marzec, kwiecień, maj) można rozwiązać przy użyciu funkcji SUMY.JEŻELI oraz funkcji pomocniczych do przetwarzania dat. Oto odpowiednia formuła:

Formuła w polskiej wersji Excela:

=SUMY.JEŻELI(A:A, ">=01.03.2023", B:B) - SUMY.JEŻELI(A:A, ">31.05.2023", B:B)

Wyjaśnienie formuły:

 • A:A to zakres zawierający daty, który będzie sprawdzany.
 • ">=01.03.2023" to kryterium, które mówi, aby wziąć pod uwagę daty od 1 marca 2023 roku.
 • B:B to zakres, z którego będą sumowane wartości (kolumna z wartościami sprzedaży).
 • ">31.05.2023" to kryterium, które mówi, aby zakończyć sumowanie na końcu dnia 31 maja 2023 roku.

Uwagi:

 1. Należy dostosować daty w formule do faktycznego roku, którego dotyczą dane. W powyższym przykładzie użyto roku 2023.
 2. Upewnij się, że daty w kolumnie A są faktycznie sformatowane jako daty, a nie jako tekst, aby Excel mógł poprawnie je interpretować.

To rozwiązanie pozwoli na efektywne obliczenie sumy wartości sprzedaży dla miesięcy wiosennych, korzystając z funkcji dostosowanych do polskiej wersji Excela.


1 podbicie

Superkrawiec

  =SUM(B61:B152)

  =SUM(B61:B152)


Adny

\=suma.jeżeli(…) dla wiosennych miesięcy

\=suma.jeżeli(…) dla wiosennych miesięcy


3/3