avatar
22 dni

Fakty i mity o Rodo

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to przepisy wprowadzone w Unii Europejskiej w maju 2018 roku, które miały na celu wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych wszystkich osób znajdujących się w UE. Poniżej przedstawiam kilka popularnych faktów i mitów związanych z RODO:

Fakty o RODO:

 1. Dotyczy wszystkich firm i organizacji w UE: RODO obowiązuje wszystkie firmy i organizacje działające w UE, które przetwarzają dane osobowe, niezależnie od ich rozmiaru. Dotyczy to także firm z siedzibą poza UE, jeśli oferują towary lub usługi osobom w UE lub monitorują ich zachowanie.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą: RODO wzmacnia prawa osób fizycznych, dając im większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Osoby te mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Obowiązek informacyjny: Organizacje muszą informować osoby, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Zasada odpowiedzialności: Organizacje są odpowiedzialne za przestrzeganie zasad RODO i muszą być w stanie wykazać zgodność z jego wymogami, co oznacza konieczność wdrożenia odpowiednich procedur i polityk ochrony danych.

Mity o RODO:

 1. Dotyczy tylko dużych firm: Jest to mit, ponieważ RODO dotyczy każdej organizacji, która przetwarza dane osobowe, niezależnie od jej rozmiaru. To oznacza, że małe i średnie przedsiębiorstwa także muszą stosować się do tych regulacji.
 2. Każde naruszenie ochrony danych prowadzi do ogromnych kar: Chociaż RODO przewiduje wysokie kary za naruszenia (do 20 mln euro lub do 4% rocznego obrotu globalnego), kary te są nakładane proporcjonalnie do rodzaju naruszenia, jego skali i okoliczności. Nie każde naruszenie skutkuje maksymalnymi karami.
 3. Konieczność uzyskania zgody na przetwarzanie danych w każdym przypadku: Zgoda nie jest jedyną podstawą prawną do przetwarzania danych. RODO wymienia także inne podstawy prawne, takie jak wykonanie umowy, obowiązek prawny, ochrona żywotnych interesów osoby, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych.
 4. RODO zabrania przetwarzania danych osobowych: To również mit. RODO reguluje przetwarzanie danych, ale nie zabrania go. Celem jest zapewnienie, że dane są przetwarzane transparentnie, bezpiecznie i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych, legalnych celów.

RODO wprowadziło wiele zmian w sposób, w jaki organizacje muszą podchodzić do danych osobowych, ale jednocześnie oferuje jasne wytyczne, jak można te dane przetwarzać bez naruszania prywatności jednostek.

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to przepisy wprowadzone w Unii Europejskiej w maju 2018 roku, które miały na celu wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych wszystkich osób znajdujących się w UE. Poniżej przedstawiam kilka popularnych faktów i mitów związanych z RODO:

Fakty o RODO:

 1. Dotyczy wszystkich firm i organizacji w UE: RODO obowiązuje wszystkie firmy i organizacje działające w UE, które przetwarzają dane osobowe, niezależnie od ich rozmiaru. Dotyczy to także firm z siedzibą poza UE, jeśli oferują towary lub usługi osobom w UE lub monitorują ich zachowanie.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą: RODO wzmacnia prawa osób fizycznych, dając im większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Osoby te mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Obowiązek informacyjny: Organizacje muszą informować osoby, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Zasada odpowiedzialności: Organizacje są odpowiedzialne za przestrzeganie zasad RODO i muszą być w stanie wykazać zgodność z jego wymogami, co oznacza konieczność wdrożenia odpowiednich procedur i polityk ochrony danych.

Mity o RODO:

 1. Dotyczy tylko dużych firm: Jest to mit, ponieważ RODO dotyczy każdej organizacji, która przetwarza dane osobowe, niezależnie od jej rozmiaru. To oznacza, że małe i średnie przedsiębiorstwa także muszą stosować się do tych regulacji.
 2. Każde naruszenie ochrony danych prowadzi do ogromnych kar: Chociaż RODO przewiduje wysokie kary za naruszenia (do 20 mln euro lub do 4% rocznego obrotu globalnego), kary te są nakładane proporcjonalnie do rodzaju naruszenia, jego skali i okoliczności. Nie każde naruszenie skutkuje maksymalnymi karami.
 3. Konieczność uzyskania zgody na przetwarzanie danych w każdym przypadku: Zgoda nie jest jedyną podstawą prawną do przetwarzania danych. RODO wymienia także inne podstawy prawne, takie jak wykonanie umowy, obowiązek prawny, ochrona żywotnych interesów osoby, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych.
 4. RODO zabrania przetwarzania danych osobowych: To również mit. RODO reguluje przetwarzanie danych, ale nie zabrania go. Celem jest zapewnienie, że dane są przetwarzane transparentnie, bezpiecznie i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych, legalnych celów.

RODO wprowadziło wiele zmian w sposób, w jaki organizacje muszą podchodzić do danych osobowych, ale jednocześnie oferuje jasne wytyczne, jak można te dane przetwarzać bez naruszania prywatności jednostek.

4 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi