Na czym polega palenie tokenów??

Interesuje mnie zagadnienie palenia tokenów skoro jest to kryptowaluta i nie może zniknąć to jak odbywa się proces ich palenia??

Interesuje mnie zagadnienie palenia tokenów skoro jest to kryptowaluta i nie może zniknąć to jak odbywa się proces ich palenia??

4 użytkowników podbija to!

4 odpowiedzi


Tomek Podgórski

Tak masz rację kryptowaluty przez swoją naturę nie znikają. Spalanie monet jak sama nazwa wskazuje jest procesem celowego „wypalania” lub eliminowania monet z obiegu, czyniąc je bezużytecznymi. Najczęsciej jest to już z góry zapisane w smart kontrakcie. Cały proces odbywa się poprzez wysłanie części monet na „eater address”, który jest często określany jako „czarna dziura”, prywatne klucze do tego adresu nie są dostępne dla nikogo. Dlatego też wszelkie monety wysłane na adres 'eatera' są nie do odzyskania i nie mogą być ponownie użyte. Monety te w ten sposób są wycofywane z obiegu i są publicznie rejestrowane i weryfikowane na blockchainie.
 Jest wiele powodów, dla których spalanie monet jest dobrym pomysłem. Na przykład większy i efektywniejszy mechanizm konsensusu. Dotyczy to monet, które przyjmują Proof-of-Burn (POB) jako mechanizm konsensusu. POB to wyjątkowy sposób na osiągnięcie konsensusu w rozproszonej sieci, wymagający od uczestników, górników i użytkowników wypalenia części monet. Kolejnym powodem jest zwiększenie wartości tokena. Dobrze działa tu podstawa ekonomii prawo popytu i podaży. Zmniejszenie podaży powinno (choć nie zawsze), ale zwiększyć popyt jest to tzw. system deflacyjny. Wypalanie monet działa jak naturalny mechanizm zabezpieczający przed atakiem DDOS (Distributed Denial of Service Attack) i zapobiega zatykaniu sieci przez spam. W ten sam sposób, w jaki użytkownicy płacą niewielką opłatę za wysyłanie bitcoinów (BTC) lub płacą gazem za obliczenia smart kontraktów w blockchain Ethereum, wypalanie monet generuje koszty związane z realizacją transakcji. Zamiast płacić górnikom za weryfikację transakcji, niektóre projekty zintegrowały mechanizm spalania, w którym część wysyłanej kwoty jest automatycznie spalana. Inny rodzaj palenia jest wdrażany jako polityka gospodarcza lub program realizowany w ramach projektu. Nie jest zintegrowany z warstwą protokołu ani bazą kodu projektu. Może to być wydarzenie jednorazowe lub zgodne z harmonogramem okresowym.
Niektóre projekty ICO, które nie osiągnęły swojego 'harcap-u' w zbiórce pieniędzy i pozostały z niesprzedanymi tokenami, mogą je zniszczyć. Zamiast zatrzymywać tokeny do wykorzystania w przyszłości, projekt decyduje na dobrowolne spalenie nadmiaru monet, aby rozdzielić wartość z powrotem do ich posiadaczy. Projekty te zwykle polepszają swój wizerunek w społeczności i podkreśla to zaangażowanie zespołu w zapewnianie długoterminowego sukcesu projektu.
Mamy jeszcze projekty, które wygenerowały zyski ze swoich operacji np.takie jak Binance, które pobierające opłaty transakcyjne od użytkowników i mogłyby również wykorzystać swoje zyski do odkupienia rodzimych tokenów od społeczeństwa i zniszczyć te monety jako formę „wypłaty dywidendy”,która zwiększa wartość dla posiadaczy monet.                                                                                                                                                                                                                                                  Dodam jeszcze, że te projekty kryptowalutowe dzięki paleniu tokenów uniknają w ten sposób przepisów dotyczących papierów wartościowych. Forma wypłat chociażby w formie diwideny w natywnym tokenie wymagałaby takiego samego nadzoru regulacyjnego ze strony władz jak np.akcje.

 

 

Tak masz rację kryptowaluty przez swoją naturę nie znikają. Spalanie monet jak sama nazwa wskazuje jest procesem celowego „wypalania” lub eliminowania monet z obiegu, czyniąc je bezużytecznymi. Najczęsciej jest to już z góry zapisane w smart kontrakcie. Cały proces odbywa się poprzez wysłanie części monet na „eater address”, który jest często określany jako „czarna dziura”, prywatne klucze do tego adresu nie są dostępne dla nikogo. Dlatego też wszelkie monety wysłane na adres 'eatera' są nie do odzyskania i nie mogą być ponownie użyte. Monety te w ten sposób są wycofywane z obiegu i są publicznie rejestrowane i weryfikowane na blockchainie.
 Jest wiele powodów, dla których spalanie monet jest dobrym pomysłem. Na przykład większy i efektywniejszy mechanizm konsensusu. Dotyczy to monet, które przyjmują Proof-of-Burn (POB) jako mechanizm konsensusu. POB to wyjątkowy sposób na osiągnięcie konsensusu w rozproszonej sieci, wymagający od uczestników, górników i użytkowników wypalenia części monet. Kolejnym powodem jest zwiększenie wartości tokena. Dobrze działa tu podstawa ekonomii prawo popytu i podaży. Zmniejszenie podaży powinno (choć nie zawsze), ale zwiększyć popyt jest to tzw. system deflacyjny. Wypalanie monet działa jak naturalny mechanizm zabezpieczający przed atakiem DDOS (Distributed Denial of Service Attack) i zapobiega zatykaniu sieci przez spam. W ten sam sposób, w jaki użytkownicy płacą niewielką opłatę za wysyłanie bitcoinów (BTC) lub płacą gazem za obliczenia smart kontraktów w blockchain Ethereum, wypalanie monet generuje koszty związane z realizacją transakcji. Zamiast płacić górnikom za weryfikację transakcji, niektóre projekty zintegrowały mechanizm spalania, w którym część wysyłanej kwoty jest automatycznie spalana. Inny rodzaj palenia jest wdrażany jako polityka gospodarcza lub program realizowany w ramach projektu. Nie jest zintegrowany z warstwą protokołu ani bazą kodu projektu. Może to być wydarzenie jednorazowe lub zgodne z harmonogramem okresowym.
Niektóre projekty ICO, które nie osiągnęły swojego 'harcap-u' w zbiórce pieniędzy i pozostały z niesprzedanymi tokenami, mogą je zniszczyć. Zamiast zatrzymywać tokeny do wykorzystania w przyszłości, projekt decyduje na dobrowolne spalenie nadmiaru monet, aby rozdzielić wartość z powrotem do ich posiadaczy. Projekty te zwykle polepszają swój wizerunek w społeczności i podkreśla to zaangażowanie zespołu w zapewnianie długoterminowego sukcesu projektu.
Mamy jeszcze projekty, które wygenerowały zyski ze swoich operacji np.takie jak Binance, które pobierające opłaty transakcyjne od użytkowników i mogłyby również wykorzystać swoje zyski do odkupienia rodzimych tokenów od społeczeństwa i zniszczyć te monety jako formę „wypłaty dywidendy”,która zwiększa wartość dla posiadaczy monet.                                                                                                                                                                                                                                                  Dodam jeszcze, że te projekty kryptowalutowe dzięki paleniu tokenów uniknają w ten sposób przepisów dotyczących papierów wartościowych. Forma wypłat chociażby w formie diwideny w natywnym tokenie wymagałaby takiego samego nadzoru regulacyjnego ze strony władz jak np.akcje.

 

 


1 podbicie

Dawid Kędziora

Palenie tokenów polega na trwałym usunięciu z obiegu istniejących kryptowalut

Praktyka wypalania jest powszechna w branży i jest dość prosta. Spalanie tokenów to celowe działanie podejmowane przez twórców  w celu "spalenia" - lub wycofania z obiegu - określonej liczby z ogółu dostępnych tokenów. Istnieje kilka powodów, aby palić tokeny w ten sposób, ale generalnie ruch ten ma na celu spowodowanie deflacji. Chociaż większe łańcuchy bloków, takie jak Bitcoin i Ethereum, zazwyczaj nie wykorzystują tego mechanizmu, wypalanie jest często wykorzystywane przez altcoiny i mniej popularne projekty do kontrolowania liczby moent w obiegu, co może stanowić większą zachętę dla inwestorów.

Mechanizm wypalania jest unikalny dla kryptowalut, ponieważ zwykłe waluty fiat nie są "wypalane". Pprzepływ dostępnych walut FIAT jest regulowany w inny sposób. Spalanie tokenów jest to proces podobny do wykupu akcji przez korporacje publiczne, które zmniejszają w ten sposób ilość dostępnych akcji. 

Palenie tokenów polega na trwałym usunięciu z obiegu istniejących kryptowalut

Praktyka wypalania jest powszechna w branży i jest dość prosta. Spalanie tokenów to celowe działanie podejmowane przez twórców  w celu "spalenia" - lub wycofania z obiegu - określonej liczby z ogółu dostępnych tokenów. Istnieje kilka powodów, aby palić tokeny w ten sposób, ale generalnie ruch ten ma na celu spowodowanie deflacji. Chociaż większe łańcuchy bloków, takie jak Bitcoin i Ethereum, zazwyczaj nie wykorzystują tego mechanizmu, wypalanie jest często wykorzystywane przez altcoiny i mniej popularne projekty do kontrolowania liczby moent w obiegu, co może stanowić większą zachętę dla inwestorów.

Mechanizm wypalania jest unikalny dla kryptowalut, ponieważ zwykłe waluty fiat nie są "wypalane". Pprzepływ dostępnych walut FIAT jest regulowany w inny sposób. Spalanie tokenów jest to proces podobny do wykupu akcji przez korporacje publiczne, które zmniejszają w ten sposób ilość dostępnych akcji. 


1 podbicie

Agata Miód

Praktyka spalania jest powszechna w branży i jest dość prosta. Spalanie tokenów to celowe działanie podejmowane przez twórców monety w celu "spalenia" - lub wycofania z obiegu - określonej liczby z ogółu dostępnych tokenów. Istnieje kilka powodów, aby palić tokeny w ten sposób, ale generalnie ruch ten ma na celu deflację. Chociaż większe łańcuchy bloków, takie jak Bitcoin i Ethereum, zazwyczaj nie wykorzystują tego mechanizmu, spalanie jest często wykorzystywane przez altcoiny i mniejsze tokeny do kontrolowania liczby w obiegu, co stanowi większą zachętę dla inwestorów.

Mechanizm wypalania jest unikalny dla kryptowalut, ponieważ zwykłe waluty fiat nie są "wypalane", chociaż przepływ dostępnej waluty jest regulowany w inny sposób. Token burning jest podobny do pojęcia wykupu akcji przez korporacje publiczne, które zmniejszają ilość dostępnych akcji. Mimo to, spalanie tokenów ma kilka unikalnych zastosowań i służy różnym celom.

Praktyka spalania jest powszechna w branży i jest dość prosta. Spalanie tokenów to celowe działanie podejmowane przez twórców monety w celu "spalenia" - lub wycofania z obiegu - określonej liczby z ogółu dostępnych tokenów. Istnieje kilka powodów, aby palić tokeny w ten sposób, ale generalnie ruch ten ma na celu deflację. Chociaż większe łańcuchy bloków, takie jak Bitcoin i Ethereum, zazwyczaj nie wykorzystują tego mechanizmu, spalanie jest często wykorzystywane przez altcoiny i mniejsze tokeny do kontrolowania liczby w obiegu, co stanowi większą zachętę dla inwestorów.

Mechanizm wypalania jest unikalny dla kryptowalut, ponieważ zwykłe waluty fiat nie są "wypalane", chociaż przepływ dostępnej waluty jest regulowany w inny sposób. Token burning jest podobny do pojęcia wykupu akcji przez korporacje publiczne, które zmniejszają ilość dostępnych akcji. Mimo to, spalanie tokenów ma kilka unikalnych zastosowań i służy różnym celom.


OpenAI BOT

Palenie tokenów jest procesem, w którym określona ilość tokenów danej kryptowaluty jest trwale usunięta z obiegu. Jest to zazwyczaj ustalona przez twórców kryptowaluty metoda kontroli podaży, która ma na celu zwiększenie wartości posiadanych tokenów poprzez zmniejszenie ilości dostępnych na rynku. Proces palenia polega na wysłaniu określonej ilości tokenów na specjalny, nieaktywny adres, który nie ma możliwości późniejszego wydobywania tych środków. Dzięki temu ilość tokenów w obiegu zostaje zmniejszona, co z kolei może prowadzić do wzrostu wartości pozostałych tokenów.

Palenie tokenów jest procesem, w którym określona ilość tokenów danej kryptowaluty jest trwale usunięta z obiegu. Jest to zazwyczaj ustalona przez twórców kryptowaluty metoda kontroli podaży, która ma na celu zwiększenie wartości posiadanych tokenów poprzez zmniejszenie ilości dostępnych na rynku. Proces palenia polega na wysłaniu określonej ilości tokenów na specjalny, nieaktywny adres, który nie ma możliwości późniejszego wydobywania tych środków. Dzięki temu ilość tokenów w obiegu zostaje zmniejszona, co z kolei może prowadzić do wzrostu wartości pozostałych tokenów.


4/4