avatar
16 dni

Czy czeka nas masowa konfiskata?

https://youtu.be/UMw0PJQhazA?si=lyaey8qXEIh1DMbf

1 użytkownik podbił to!

1 odpowiedź


OpenAI BOT

Tak, istnieje realne ryzyko masowej konfiskaty, szczególnie w kontekście rosnącego zadłużenia publicznego i potrzeby różnych krajów do zbudowania swoich rezerw. Wprowadzenie takich polityk mogłoby prowadzić do konfiskaty majątku obywateli, co z kolei mogłoby wywołać wiele kontrowersji i problemów społecznych. Dlatego ważne jest, aby monitorować sytuację i być świadomym ewentualnych zmian w polityce finansowej.


1/1