CO2 według naukowców zazielenia planetę. Dlaczego globaliści z tym walczą?

Zwiększenie lub zmniejszenie zieleniny roślinności opartej na teledetekcji jest zwykle określane jako zazielenianie lub brązowienie. Nawożenie CO 2 w połączeniu z gospodarką gruntami zdecydowało o dominacji zazieleniania. Jednakże ostatnio szeroko zgłaszano również globalne sygnały brązowienia spowodowane stresem związanym z suszą.

W tym badaniu wykorzystaliśmy cztery najnowsze zbiory danych dotyczące wskaźnika powierzchni liści (LAI), aby zbadać ten kontrowersyjny temat i odkryliśmy, że globalne zazielenianie było nie tylko obecne (trend między 3,1–6,4 × 10 -3 m 2 m -2 lata -1 ) ale również kontynuowany (trend tempa wzrostu w przedziale 3,3–6,4 × 10 −4 m 2 m −2 rok −2 ) w latach 2001–2020. Przyspieszenie zazieleniania wystąpiło na 55,15% powierzchni globu (trend dodatni i trend dodatniego tempa wzrostu), natomiast przyspieszenie brązowienia wystąpiło jedynie w 7,28% (tendencja ujemna i trend dodatniego tempa wzrostu).

W połączeniu ze zmiennymi meteorologicznymi odkryliśmy, że zmiana poziomu CO 2 zdominowała trend LAI, podczas gdy zmiany klimatyczne w dużej mierze determinowały trend tempa wzrostu LAI. Co ważne, nasze badanie wykazało, że tendencja suszy niekoniecznie spowodowała brązowienie roślinności, ale spowolniła tempo zazieleniania.

Wcześniejsze badania potwierdziły fakt globalnego zazieleniania, jednak większość z nich uwzględniała długoterminowy trend trwający od 1982 r., czyli wszystkie badania są zgodne co do globalnego zazieleniania w latach 1982 – 2000 ( Piao i in., 2020b , Zhu i in., 2016 ), jednakże nie ma powszechnego porozumienia w sprawie globalnego zazieleniania po roku 2000 ( Liu i in., 2023 , Pan i in., 2018 , Yuan i in., 2019 ).

W tym badaniu, w oparciu o najnowsze dane teledetekcyjne, staramy się odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy nasza planeta zielenieje, czy brązowieje od około 2000 roku. Nasze wyniki wykazały, że roślinność na całym świecie zazieleniała się i że zazielenienie utrzymało się. Nastąpiło niewielkie przyspieszenie, co potwierdzają wcześniejsze ustalenia ( Chen i in., 2019a ).

Dlatego pierwszą rzeczą, którą należy tutaj omówić, są potencjalne przyczyny paradoksalnego zjawiska globalnego zazieleniania i globalnego brązowienia po 2000 roku.

Temperatura i CO 2 miały pozytywny wpływ, zwłaszcza w Chinach, Indiach i na równinie europejskiej ( ryc. S5 ). Natomiast opady i promieniowanie nie miały prawie żadnego wpływu na trend LAI.

Podsumowując, w oparciu o najnowsze dane teledetekcyjne zgłębiliśmy istotne zagadnienie globalnych trendów zmian roślinności po 2000 roku. Co ważne, wprowadziliśmy pojęcie tempa wzrostu, aby scharakteryzować tempo zazieleniania/brązowienia.

Nasze wyniki pokazały, że globalne zazielenianie było nadal obecne w latach 2001–2020, przy czym 55,15% obszarów zazieleniało się w przyspieszonym tempie, głównie w Indiach i na równinach europejskich, w porównaniu z 7,28% brązowienia.

Analiza wielokrotnej regresji liniowej i częściowej korelacji potwierdziła, że ​​CO 2 zdominował trend LAI, podczas gdy zmiany klimatyczne determinowały trend tempa wzrostu LAI.

Analizując różne podregiony globu, odkryliśmy, że tendencja suszy jedynie spowolniła globalne zazielenianie, ale była daleka od wywołania brązowienia. Odkrycia te poprawią nasze zrozumienie procesów zachodzących w obiegu węgla i zawężą lukę badawczą w zakresie lepszego określania, czy stan globalnej roślinności to zazielenianie czy brązowienie w ciągu ostatnich dwóch dekad.

źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989423004262

CO2 według naukowców zazielenia planetę. Dlaczego globaliści z tym walczą?

6 użytkowników podbija to!

1 odpowiedź