ONZ wzywa Państwa, aby przekazały 150 bilionów dolarów na walkę z globalnym ociepleniem - Agenda 2050

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wzywa podatników na całym świecie do zebrania oszałamiającej kwoty 150 bilionów dolarów na walkę ze „zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka” – wymyślonym „kryzysem” współtworzonym przez niewybieraną organizację globalistyczną.

ONZ upubliczniła te żądania w nowym raporcie wydanym przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych.

Organizacja twierdzi, że rządy narodowe muszą zobowiązać się do wysyłania tej biurokratycznej organizacji: 5,3 biliona dolarów rocznie.

Według raportu ONZ potrzebuje 150 bilionów dolarów, aby uratować planetę przed „globalnym ociepleniem” i osiągnąć cele „Agendy 2050” Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

W swoim raporcie na temat stanu gospodarki światowej i perspektyw na rok 2024, ONZ przywołuje swoje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jednak „cele” te są głęboko marksistowskie i wydają się mieć niewiele wspólnego z rzeczywistą ochroną środowiska.

17 celów obejmuje: „Równość płci”, „Zrównoważone miasta i społeczności” oraz „Dobrą edukację”.

Uwzględniono także: „Niedrogą i czystą energię” oraz „Politykę klimatyczną”.

W ramach tych kategorii Organizacja Narodów Zjednoczonych proponuje kwoty astronomiczne.

Cele klimatyczne organizacji określa się jako „globalne finansowanie działań klimatycznych”, które według organizacji ma osiągnąć imponującą sumę 803 miliardów dolarów rocznie w 2020 roku.

Oznaczałoby to wzrost o 12 procent w porównaniu z poprzednimi latami.

W raporcie zauważono, że ta ogromna suma „pozostaje niewystarczająca, aby ograniczyć globalne ocieplenie”.

„Przepływy środków finansowych na paliwa kopalne w 2020 r. przewyższa finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu na rzecz adaptacji i łagodzenia zmian” – przedstawia raport.

Chociaż w raporcie propaguje się ideologię marksistowską mającą na celu zwalczanie „niesprawiedliwości klimatycznej”, nie wspomina się w nim o Chinach – zdecydowanie największym zanieczyszczającym państwie na świecie.

Pełny raport ujawnia prawdziwą liczbę: szacunkowo 150 bilionów dolarów do 2050 roku. Według raportu oznacza to 5,3 biliona dolarów rocznie na „walkę ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami”.

W raporcie skrytykowano także fakt, że kraje uczestniczące, nie przestrzegają warunków porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 roku.

„Zobowiązanie krajów rozwiniętych do zapewnienia do 2020 r. 100 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań związanych z klimatem nigdy nie zostało w pełni spełnione, w związku z czym w 2021 r. dostępnych będzie jedynie 89,6 miliarda dolarów” – czytamy w raporcie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaleciła także inne gigantyczne budżety, aby osiągnąć cele: Net Zero WEF i Agendę 2030.

źródło: https://uncutnews.ch

ONZ wzywa Państwa, aby przekazały 150 bilionów dolarów na walkę z globalnym ociepleniem - Agenda 2050

6 użytkowników podbija to!

2 odpowiedzi