Budowy strony internetowej dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku (3z3) - Sześć grzechów głównych wobec niewidomych

Najczęstsze błędy popełniane przez twórców stron internetowych, które utrudniają nawigację po stronie osobom niewidzącym: 
Błąd 1: Linki do podstron, załączników etc.
Linki takie nie są opisywane słowami, albo – automatycznie – nazwą pliku, albo opisywane bardzo nieczytelnie. Osoby niewidome korzystające z programów czytających (screenreaderów) mają, więc kłopoty z nawigacją po stronie – tracą orientację, nie wiedzą dokąd dany odnośnik ich zaprowadzi i nie mogą odnaleźć podstron z interesującymi ich informacjami. Często zdarza się, że link opisany jest skrótowo, – np. minister, – co pozwala niewidomemu internaucie zorientować się, że link najprawdopodobniej poprowadzi go do informacji o ministrze. Prawidłowe opisanie linku to np. życiorys ministra zdrowia. Dodatkowo – jeśli linki do podstron umieszczane są w formie list, to powinny być na tych listach ułożone tematycznie, aby ułatwić poruszanie się po całym serwisie.
Błąd 2: Nagłówki poszczególnych stron serwisu
Screenreadery mają m.in. i tę właściwość, że odczytują nagłówki wszystkich podstron, co pozwala osobom niewidomym na szybsze przemieszczanie się po serwisie. Często zdarza się jednak, że nie wszystkie podstrony mają nagłówki wskazujące wyraźnie na ich zakres informacyjny. Równie częstą przypadłością nagłówków jest to, że są po prostu źle wykonane. Prawidłowo – nagłówki powinny być zrobione poziomami, gdzie poziom H1 oznacza informacje najważniejsze, H2 – mniej ważne , H3 – informacje szczegółowe w danej sekcji.
Błąd 3: Brak tekstu alternatywnego
Przy fotografiach, grafikach, wykresach graficznych powinien zawsze znajdować się tzw. tekst alternatywny możliwy do odczytania przez screenreadery. Tekst alternatywny powinien być zwięzły i zawierać maksymalnie jedno, dwa zdania pojedyncze, które w prosty sposób opiszą osobie niewidomej, co przedstawia dany obrazek, fotografia lub wykres.
Błąd 4: Test Captcha
Twórcy wielu stron internetowych wprowadzają tzw. test Captcha (nakaz wpisania przez użytkownika strony internetowej kilku liter lub cyfr uwidocznionych w specjalnym oknie), dla potwierdzenia wykonania określonej operacji na danej stronie – np. wpisania danych kontaktowych użytkownika. Tymczasem testy Captcha są nie do odczytania przez screenereadery. Dzieje się tak, ponieważ kod zapisany jest na obrazku w formie graficznej. 
Błąd 5: Tabele
Tabele często wykorzystywane są do formatowania wyglądu serwisu — nadają mu kształt kolumn i bloków informacyjnych. Osobom niewidomym trudno poruszać się po ich zawartości. Czasem śledzenie umieszczonych w nich danych jest wręcz niemożliwe. Wiele informacji zawartych w tabelach mogłoby być podane w postaci zwykłego tekstu. A tam gdzie informacje podane są w zwykłym tekście przydałaby się właśnie tabela – chodzi np. o godziny odjazdów autobusów w rozkładach jazdy. 
Błąd 6: Pliki PDF
Najczęściej, na stronach www umieszczane są pliki PDF w formie skanów obrazkowych. Te zaś nie są czytane przez screenreadery. Tymczasem możliwe jest takie przygotowanie plików PDF, aby miały swoją strukturę i były odczytywane przez programy czytające. Tworzenie dostępnych plików PDF jest nie tylko możliwe, ale też nie wymaga zbyt wiele pracy.

3 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi