Oficjalny adres kontraktu FOUND coin to:

0x1ACbC7d9C40Aa8955281ae29B581bCF002EeB4F4

Budowy strony internetowej dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku (2z3) - 25 zaleceń dla redaktorów serwisów internetowych

Dostępność serwisu internetowego dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko odpowiedni kod HTML. To również, a czasem wręcz przede wszystkim sumienna praca redaktorów zajmujących się tworzeniem i publikowanie treści w serwisie.
Przestrzeganie poniższych punktów pozwoli Ci uczynić Twoją stronę jeszcze bardziej dostępną:
1. Dokładnie przemyśl tekst, który opracowujesz. Podziel go na logiczne części.
2. Pisząc tekst podziel go na niezbyt długie akapity.
3. Nie justuj zamieszczanego tekstu do prawej – to utrudnia czytanie niektórym osobom z dysleksją
4. Możesz zaznaczać np. pogrubieniem najważniejsze, kluczowe słowa w tekście. Ułatwia to orientację i powrót do przerwanego czytania.
5. Stosuj nagłówki – tekst opatrzony nagłówkami jest bardziej przyjazny dla wszystkich użytkowników strony, a dla osób niewidomych ich obecność jest fundamentalna.
6. Staraj się ograniczać pisanie kursywą. Zbyt długie teksty pisane w ten sposób stają się nieczytelne dla części osób z dysleksją. Jeśli chcesz w ten sposób wyróżnić cytat, pamiętaj o cudzysłowach!
7. Nie stosuj wyłącznie kolorów do oznaczania słów, zwrotów lub informacji kluczowych. Nigdy nie pisz „więcej informacji w żółtej ramce”. Taki sposób „podkreślania” jest nieczytelny dla osób z daltonizmem.
8. Wszystkie linki w serwisie prezentuj w ten sam sposób, np. podkreślenie + inny kolor niż tekst.
9. Każdy link w serwisie powinien być unikatowy. Nie stosuj linków typu: „czytaj więcej” – wielokrotne zamieszczenie takiego linku na stronie utrudnia orientację osobom niewidomym
10. Wspieraj się zdjęciami, rysunkami, wykresami dla wyjaśnienia trudnych tematów – pamiętaj o dodawaniu opisów alternatywnych do każdego takiego elementu. Dzięki temu będą one dostępne dla osób niewidomych.
11. Dodając opisy alternatywne opisuj znaczenie i zawartość danego elementu graficznego.
12. Dodając pliki do pobrania z serwisu pamiętaj o ich właściwy i unikatowym nazwaniu. Nazwa musi w pełni odpowiadać zawartości. W odnośniku, który pozwala pobrać dokument ze strony, wpisz jaki jest typ załącznika (np. PDF) i jaki ma rozmiar w KB.
13. Tworząc i zamieszczając w serwisie dokumenty DOC pamiętaj o ich odpowiednim sformatowaniu (np. używaj opcji styl nagłówka do określenie głównych punktów tekstów, a nie tylko pogrubienia i powiększenia czcionki) – zapewni do czytelność materiału dla osób korzystających z czytników ekranu
14. Dokumenty w formacie PDF twórz na podstawie odpowiednio sformatowanych plików DOC. Tylko wtedy będą one możliwe do odczytania przez osoby niewidome.
15. Unikaj zamieszczania skanów wydrukowanych dokumentów – są one zupełnie niedostępne dla osób niewidomych
16. Jeżeli zamieszczasz pliki w formacie PDF zadbaj o możliwość pobrania programu do ich odczytu. Nie każdy musi posiadać taki program na swoim komputerze.
17. Tabel używaj tylko wtedy kiedy jest to rzeczywiste niezbędne. Korzystanie z rozbudowanych tabel to zmora osób niepełnosprawnością wzroku.
18. Pisz w sposób prosty i klarowny, nie używaj żargonu oraz ograniczając specjalistyczne słownictwo. Wszystkie strony publiczne powinny być dostępne dla każdego.
19. Jeżeli używasz skrótów pamiętaj zawsze o ich wyjaśnieniu przy pierwszym użyciu w tekście.
20. Korzystaj z możliwości zamieszczenia słownika trudnych wyrazów zawartych w tekście, lub w serwisie.
21. Jeżeli pozwala na to formuła twojej strony stosuj bezpośrednie zwroty do użytkownika czytającego Twoją stronę, to ułatwia odbiór treści.
22. Używaj prostej, odpowiednio dużej i kontrastowej do tła czcionki – zmruż oczy i sprawdź czy wszystko widzisz.
23. Dodając filmy lub pliki audio pamiętaj o osobach niesłyszących. Dodaj napisy do materiału wideo lub napisz krótki opis tego co się w nim znajduje.
24. Nigdy nie zamieszczaj kluczowych informacji wyłącznie w wersji audio lub wideo.
25. Raz na jakiś czas postaraj się skorzystać ze strony wyłącznie przy użyciu klawiatury – w taki sposób obsługują komputer osoby niewidome i część osób niepełnosprawnych ruchowo. Ewentualne problemy zgłoś niezwłocznie do administratora serwisu.

2 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi