Czym jest demokracja bezpośrednia oraz dlaczego powstała ta grupa?

Inspiracją do stworzenia grupy jest aktualna sytuacja polityczna Polsce, gdzie obywatele po raz drugi od czasu upadku komunizmu dostali referendum, w którym zaszyta była propaganda polityczna jego wartość jako środka podejmowania decyzji była zerowa. Kontrastuje to z licznymi inicjatywami obywatelskimi, które były zamrażane przez ośrodki władzy.

Problem nie dotyczy jednej konkretnej opcji politycznej a całego systemu państwa, gdzie władza jest mocno ograniczona do konkretnych grup, podczas gdy próg wejścia dla przeciętnego obywatela jest postawiony niezwykle wysoko. Nawet jeśli obywatel jest w stanie uzyskać odpowiednią ilość głosów by zasiąść w sejmie i aktywnie uczestniczyć w sprawowaniu rządów to na jego drodze stoi konieczność zebrania niemożliwej liczby podpisów, następnie próg wyborczy a ostatecznie system, który promuje przydzielanie miejsc największym partiom. Ostatecznie taki obywatel, nie chcąc rezygnować z możliwości wpływu na politykę państwa musi dołączyć do jakiejś grupy interesu, podporządkować się jej zasadom oraz wpływom grup, które je finansują.

Chcemy odejść od sytuacji, w której wola społeczeństwa jest ignorowana przez kolejne rządy a same rządy mogą być wybierane tylko z pośród ograniczonej liczby grup interesu. W tej grupie skupiamy się zarówno na kwestii tego jak taka demokracja może wyglądać ale i przede wszystkim co zrobić by taką formę rządów móc wprowadzić. Poprzez inicjatywy oddolne i edukację społeczeństwa dążymy do uświadamiania obywateli jak władza w państwie może wyglądać oraz identyfikujemy i uwidaczniamy przeszkody stawiane przez aktualny system władzy, które ograniczają wpływ społeczeństwa na kształt państwa.

Jednym z przykładów jak taka demokracja może wyglądać jest demokracja pryncypialna. Która została omówiona na kanale LubBezpośrednioPL.

Link do grupy.

3 użytkowników podbija to!