Kolejny powód odrzucenia aplikacji przez Apple.

Jak już wiecie, od kilku miesięcy bezskutecznie staramy się uruchomić aplikację na iOS. Znów odrzucili weryfikację, powód macie w załączniku👇👇👇

Dla ciekawych poniżej wypisałem wcześniejsze powody odrzucenia:

 • Metoda filtrowania treści budząca zastrzeżenia
 • Wymagaj, aby użytkownicy zgodzili się na warunki (EULA), a te warunki muszą jasno stwierdzać, że nie ma tolerancji dla niewłaściwych treści lub agresywnych użytkowników 
 • Mechanizm umożliwiający użytkownikom oznaczanie treści budzących zastrzeżenia 
 • Mechanizm pozwalający użytkownikom blokować użytkowników dopuszczających się nadużyć
 • Programista musi podjąć działania w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwej zawartości w ciągu 24 godzin, usuwając ją i wyrzucając użytkownika, który dostarczył treść naruszającą zasady.
 • Podaj nazwę użytkownika i hasło do prawidłowego konta demonstracyjnego na stronie Przegląd aplikacji w App Store Connect, która zapewnia pełny dostęp do funkcji i funkcjonalności Twojej aplikacji, lub uwzględnij tryb demonstracyjny, który pokazuje wszystkie funkcje i funkcjonalności dostępne w Twojej aplikacji. 
 • Twoja aplikacja zawiera opis NSUserTrackingUsageDescription wskazujący, że poprosisz o pozwolenie na śledzenie użytkowników. Aby opublikować te informacje na stronie produktu swojej aplikacji, musisz wskazać, jakie typy danych śledzą użytkowników. Jeśli jest to nieprawidłowe, zaktualizuj plik binarny aplikacji i prześlij nową kompilację do App Store Connect.
 • Zauważyliśmy, że Twoja aplikacja uzyskuje dostęp do treści internetowych, które należą do Ciebie i zawierają pliki cookie. Pliki cookie mogą być używane do śledzenia użytkowników, ale nie korzysta się z funkcji Przejrzystości śledzenia aplikacji, aby poprosić użytkownika o pozwolenie przed zebraniem danych służących do śledzenia. 
 • Metadane Twojej aplikacji obejmują następujące wezwanie do działania i/lub adres URL, które kierują użytkowników do zewnętrznych mechanizmów zakupów lub subskrypcji do wykorzystania w aplikacji: https://ccfound.com/pl/support  
 • Zauważyliśmy, że metadane Twojej aplikacji zawierają następujące informacje, które nie mają związku z zawartością i funkcjonalnością aplikacji: W szczególności opisy aplikacji i tekst promocyjny są identyczne. 
 • Opis Twojej aplikacji zawiera informacje, które w niewystarczającym stopniu opisują zawartość, funkcje i funkcjonalność aplikacji.

Kolejny powód odrzucenia aplikacji przez Apple.

6 użytkowników podbija to!