Na co poszło blisko 190 mld zł wydrukowanych na akcję kowidową?

Wpływy Funduszu pochodziły głównie ze sprzedaży obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wpłat z budżetu państwa. Obligacje te wprawdzie nie powiększają państwowego długu publicznego, ponieważ Fundusz nie jest zaliczany do podmiotów sektora finansów publicznych. Zwiększają one jednak dług publiczny obliczany według metodologii unijnej. Z państwowego długu publicznego wyłączone są także gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczające przyszłe zobowiązania wynikające z obligacji. Termin wykupu wyemitowanych obligacji przypada na lata 2024-2040. Pozyskanie dodatkowych środków na ten cel może stać się istotnym obciążeniem dla budżetu państwa, powodując wzrost przyszłych wydatków, a w rezultacie długu publicznego.

W okresie objętym kontrolą, wpływy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły: w 2020 r. – 110,4 mld zł, w 2021 r. – 53,4 mld zł, a w 2022 r. – 39,2 mld zł. W 2022 r. przekazano do Funduszu między innymi wpłatę z budżetu państwa w wysokości blisko 11,7 mld zł, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego – prawie 9,6 mld zł i ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych – 9 mld zł, pomniejszając o te kwoty dochody budżetu państwa. Łącznie środki te wyniosły blisko 30,3 mld zł (co stanowiło 77% wpływów Funduszu w 2022 r.). Wpływy te mają charakter jednorazowy i nie zapewniają stałego, pewnego finansowania Funduszu.

źródło: www.nik.gov.pl

Zapraszam na Film:

"Ponad 200 tysięcy Zgonów, a ONI zajmują się "aferkami"!".

Jakie są Fakty? 

1 - Miliardy złotych pochłonęła służba zdrowia w akcji kowidowej.

2 - Powstała rekordowa ilość szpitali tymczasowych.

3 - Kilkadziesiąt osób opiekowało się jednym pacjentem w szpitalach tymczasowych.

4 - Dostawali za to specjalne dodatki kowidowe.

W obrębie tych danych, które przedstawił NIK nasuwa się pytanie:

Dlaczego więc w tym okresie umarło ponad 220 tysięcy Polaków?

Mieli tak wspaniałą opiekę, a personel sowicie opłacany...

Prokuratura i policja powinni wszcząć śledztwo w tej sprawie:

https://ccfound.com/pl/marketplace/courses/2227/ponad-200-tysiecy-zgonow-a-oni-zajmuja-sie-aferkami?ref=4pHRJEzbgpTfemYA

Na co poszło blisko 190 mld zł wydrukowanych na akcję kowidową?

8 użytkowników podbija to!