Unia Europejska wydała 6AMLD, szóstą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberprzestępczości

Zaktualizowana wersja zwiększa przejrzystość przy zwalczaniu oszustw prania pieniędzy i cyberprzestępczości oraz podwyższa kary za przestępstwa. Po wielu poważnych europejskich skandalach bankowych, które wywołały wątpliwości co do skuteczności podejścia UE do przeciwdziałania, zaktualizowana metoda ma na celu skuteczniejsze zwalczanie cyberprzestępczości i finansowania terroryzmu. 6AMLD jest częścią coraz bardziej rygorystycznego podejścia UE do wszelkich przeciwdziałań w sektorze finansowym. Przepisy obejmą agencje UE ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, która może bezpośrednio nadzorować przestrzeganie przepisów na poziomie instytucjonalnym. Firmy muszą być przygotowane na dalsze zmiany dysponując sprawnymi i skutecznymi procesami i być w posiadaniu elastycznych systemów AML, które mogą reagować na zmieniające się środowisko. Pod wieloma względami 6AMDL jest następstwem poprzednich AMDL zapewniając wyeliminowanie nieprzewidywalnych luk, ale również ukształtowana pod szereg już bardziej współczesnych problemów. Nowa dyrektywa zapewnia jaśniejsze definicje przestępstw i kar. Rozszerza odpowiedzialność karną na osoby prawne i firmy nadając surowsze kary. Przedsiębiorstwa będą musiały współpracować przy ściganiu przestępstw związanych z praniem pieniędzy a także chronić klientów przed cyberprzestępczością i walczyć z finansowaniem terroryzmu. Jednym z celów szóstej dyrektywy jest sporządzenie wykazu 22 przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy, wraz z definicjami każdego konkretnego przestępstwa. W przypadku istniejących przedsiębiorstw regulowanych zmiany koncentrują się na trzech obszarach: cyberprzestępczość, współpracy i odpowiedzialności karnej. Na celowniku pojawiły się również waluty wirtualne “kryptowaluty”, które stwarzają nowe zagrożenia i wyzwania związane z praniem pieniędzy. Cyberprzestępczość nigdy nie była wspominana w żadnej wcześniejszej AMLD. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do współpracy w ściganiu przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Oznacza to, że jeżeli przestępstwo miało miejsce między dwoma przedsiębiorstwami będą one teraz zobowiązane współpracować w celu zidentyfikowania sprawcy i ścigania go w jeden sposób. Po raz pierwszy firmy i “osoby prawne” mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Jeżeli osoba fizyczna ważna dla firmy sklasyfikowana jako “osoba prawna”  w danej firmie nie zapobiegła działaniom przestępczym wówczas osoba ta i firma zostaną ukarane za te czyny. Przedsiębiorstwa mają odpowiednią ilość czasu na wprowadzenie i uszczelnienie systemu weryfikacji KYC i AML do 3 czerwca 2021, pomimo tego, że ustawa wejdzie w życie na całym świecie w grudniu 2020.

 

Zaktualizowana wersja zwiększa przejrzystość przy zwalczaniu oszustw prania pieniędzy i cyberprzestępczości oraz podwyższa kary za przestępstwa. Po wielu poważnych europejskich skandalach bankowych, które wywołały wątpliwości co do skuteczności podejścia UE do przeciwdziałania, zaktualizowana metoda ma na celu skuteczniejsze zwalczanie cyberprzestępczości i finansowania terroryzmu. 6AMLD jest częścią coraz bardziej rygorystycznego podejścia UE do wszelkich przeciwdziałań w sektorze finansowym. Przepisy obejmą agencje UE ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, która może bezpośrednio nadzorować przestrzeganie przepisów na poziomie instytucjonalnym. Firmy muszą być przygotowane na dalsze zmiany dysponując sprawnymi i skutecznymi procesami i być w posiadaniu elastycznych systemów AML, które mogą reagować na zmieniające się środowisko. Pod wieloma względami 6AMDL jest następstwem poprzednich AMDL zapewniając wyeliminowanie nieprzewidywalnych luk, ale również ukształtowana pod szereg już bardziej współczesnych problemów. Nowa dyrektywa zapewnia jaśniejsze definicje przestępstw i kar. Rozszerza odpowiedzialność karną na osoby prawne i firmy nadając surowsze kary. Przedsiębiorstwa będą musiały współpracować przy ściganiu przestępstw związanych z praniem pieniędzy a także chronić klientów przed cyberprzestępczością i walczyć z finansowaniem terroryzmu. Jednym z celów szóstej dyrektywy jest sporządzenie wykazu 22 przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy, wraz z definicjami każdego konkretnego przestępstwa. W przypadku istniejących przedsiębiorstw regulowanych zmiany koncentrują się na trzech obszarach: cyberprzestępczość, współpracy i odpowiedzialności karnej. Na celowniku pojawiły się również waluty wirtualne “kryptowaluty”, które stwarzają nowe zagrożenia i wyzwania związane z praniem pieniędzy. Cyberprzestępczość nigdy nie była wspominana w żadnej wcześniejszej AMLD. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do współpracy w ściganiu przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Oznacza to, że jeżeli przestępstwo miało miejsce między dwoma przedsiębiorstwami będą one teraz zobowiązane współpracować w celu zidentyfikowania sprawcy i ścigania go w jeden sposób. Po raz pierwszy firmy i “osoby prawne” mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Jeżeli osoba fizyczna ważna dla firmy sklasyfikowana jako “osoba prawna”  w danej firmie nie zapobiegła działaniom przestępczym wówczas osoba ta i firma zostaną ukarane za te czyny. Przedsiębiorstwa mają odpowiednią ilość czasu na wprowadzenie i uszczelnienie systemu weryfikacji KYC i AML do 3 czerwca 2021, pomimo tego, że ustawa wejdzie w życie na całym świecie w grudniu 2020.

 

0 użytkowników podbija to!

0 odpowiedzi