Najnowsza aplikacja VeChain sprawia, że żywność jest bardziej bezpieczna

Nowoopublikowane narzędzie VeChain oferuje pakiet usług, które umożliwią sektorowi spożywczemu wdrożenie usług zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu. Usługi te obejmują szablony identyfikowalności, które umożliwiają śledzenie takich rzeczy jak pochodzenie, identyfikowalność transgraniczna, identyfikowalność całego procesu i wiele innych. Firma ma duże nadzieje, że narzędzie to będzie przydatne dla wielu podsektorów i produktów, takich jak świeża żywność, nabiał, alkohol i wino oraz żywność importowana.

Firmy uzyskają również dostęp do usług stron trzecich, takich jak PwC, Deloitte, DNV GL, między innymi, aby pomóc im w obniżeniu kosztów certyfikacji, audytu, ubezpieczenia i usług finansowych związanych z łańcuchem dostaw.

VeChain stwierdził, że większość platform BaaS i firm obecnych na rynku, obecnie świadczy pomoc jedynie w zakresie skomplikowanych usług, "takich jak wdrażanie węzłów". 

"Ta ogromna bariera wejścia utrudnia przyjęcie blockchaina w sektorze spożywczym. Dzięki VeChain ToolChain, gotowe do użycia blockchainowe aplikacje, mogą być wdrażane i realizowane szybko w celu rozwiązania rzeczywistych potrzeb biznesowych".

Podstawę stanowią również wbudowane, gotowe do użycia szablony, wzorowane na uprawie żywności, przetwórstwie, pakowaniu, logistyce, handlu detalicznym i innych.

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) opublikował niedawno projekt i badanie pilotażowe dotyczące bezpieczeństwa żywności, podkreślając, że blockchain stanowi realną opcję w przypadku niektórych  wyzwań.


 

0

użytkowników podbiło to!