Manifest ccFOUND

Warszawa, 10 stycznia 2020

Pomiędzy 2020-2022, blockchain, kryptowaluty i tokeny uzyskają powszechną akceptację rynkową, a liczba ich użytkowników wzrośnie minimum dziesięciokrotnie. 

Wykres: 

File:Technology-Adoption-Lifecycle.png

 • Innovators – innowatorzy
 • Early Adopters – wcześni użytkownicy
 • Early Majority – wczesna większość
 • Late Majority – późna większość 
 • Laggards – spóźnialscy 
 • The chasm – przepaść

Na chwilę pisania tego manifestu, blockchain istnieje od 10 lat. Obecnie znajduje się w fazie „wczesnych użytkowników”, tuż przed „przepaścią”. Dowodzi tego fakt, że większość blockchainów i zdecentralizowanych aplikacji (dApps) to tylko prototypy przyszłych rozwiązań. Poza tym tylko mała część populacji (0,5-2%) posiada jakiekolwiek aktywa kryptograficzne. 

Przeskoczenie przepaści między wczesnymi użytkownikami a wczesną większością spowoduje, że blockchain stanie się nie tylko powszechnie uznanym rozwiązaniem, ale doprowadzi to do zwiększenia jego użycia w życiu codziennym. Co więcej, przeskoczenie przepaści sprawi, że liczba użytkowników wzrośnie co najmniej dziesięciokrotnie tak, jak do tej pory obserwowaliśmy we wszystkich bańkach bitcoina.

To stanowi ogromny problem. Rynek będzie stale zalewany przez nowicjuszy, z których większość będzie starała się zarabiać pieniądze, ale przez cały czas jest narażona na oszustwa i chaos informacyjny. Brakuje im wsparcia w momentach, gdy napotykają jakiekolwiek trudności; działają bez poczucia bezpieczeństwa pozbawieni jasnych i wiarygodnych wskazówek. 

Trzeba się nimi zająć.

Nowicjusze mają trudności z wejściem na rynek, ponieważ kryptowaluty, tokeny i aktywa blockchain są technicznie skomplikowane. Blockchain różni się zasadniczo od tradycyjnych systemów bankowych i logistycznych, ale reprezentuje ogromną szansę na dochód, nie tylko dzięki inwestycjom krótko- lub długoterminowym, ale także dzięki możliwościom tradingu, realizowaniu dorywczych zleceń (freelancing), nauczaniu i innym rodzajom pracy. 

Jednak kryptowaluty i tokeny niosą, obok tych możliwości, ogromne ryzyko utraty pieniędzy, lub padania ofiarą  oszustw i kradzieży. Nie musi tak być.

Wejdź na ccFOUND. Platformę społecznościową, która NIE jest kolejnym krypto-facebookiem, youtubem ani twitterem dla każdego piszącego o czymkolwiek. 

ccFOUND pomaga inwestować z głową, dostarczając informacje w najbardziej naturalny sposób, jaki znamy: pytania i odpowiedzi.

Ale w przeciwieństwie do Quora lub Stack Exchange, pytania muszą być zorganizowane w sposób przedstawiający najczęściej zadawane przez nowicjuszy pytania na początku, po najbardziej wyspecjalizowane zagadnienia na końcu. 

Został on specjalnie zaprojektowany, aby pomóc nowym osobom wejść na rynek i podejmować mądre decyzje dotyczące tego, jak zaangażować się w rynek kryptowalut w sposób zgodny z ich celami i wymaganiami.

Doświadczeni krypto-użytkownicy odpowiedzą na pytania zadane przez nowicjuszy i zyskają dzięki temu reputację. Wyłonią się nowi liderzy na ccFOUND i zaczną zarabiać na swojej wiedzy na kilka różnych sposobów, w tym publikując własne kursy online, strategie inwestycyjne, podstawowe i techniczne analizy.

Zachęcamy nowych użytkowników do pozostania na ccFOUND przez długi czas dzięki rosnącej bazie danych raportów rynkowych, artykułów i wiadomości - wszystkie napisane przez społeczność dla społeczności. 

Nie samymi kryptowalutami człowiek żyje. Główną zasadą inwestowania jest dywersyfikacja aktywów. Celem społeczności ccFOUND jest stworzenie największej bazy wiedzy na temat inwestycji - pośrod klas aktywów - w Internecie. W ten sposób ccFOUND stanie się ogromnym kanałem dystrybucji informacji o wszystkim, co jest związane z inwestowaniem - ale będzie własnością jego użytkowników.

ccFOUND zwróci swój dochód społeczności, gdy użytkownicy staną się współwłaścicielami platformy i będą w niej aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem mechanizmów DAO i ICO (które oznaczają „zdecentralizowaną organizację autonomiczną” i „initial coin offering”).

„Zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO), czasami określana jako zdecentralizowana autonomiczna korporacja (DAC) (...) jest organizacją reprezentowaną przez reguły zakodowane jako program komputerowy, który jest przejrzysty, kontrolowany przez akcjonariuszy i niezależny od władz. Rekord transakcji finansowych DAO i zasady programu są utrzymywane na blockchain” (źródło: Wikipedia)

ccFOUND nie tylko uczy o inwestycjach i o tym, jak osiągnąć swobodę finansową, ale sam w sobie staje się inwestycją dla użytkowników i sposobem na niezależność finansową, umożliwiając użytkownikom osiąganie zysków dzięki udziałom w zyskach z transakcji w DAO, a także poprzez publikowanie i zarabianie na publikowanych treściach.

Plan wdrożenia

IV kwartał 2019:

 • Opracowano wczesną wizję.
 • Cryptography Research LTD wybrany na lidera projektu.
 • Przeznaczono 100 000 USD wewnętrznych funduszy na projekt.
 • Opracowano specyfikację techniczną.
 • Powstała nazwa, logo i marka.
 • Manifest napisany i poprawiony.
 • Utworzono grupę doradców / ambasadorów marki.
 • Zespół IT zatrudniony do stworzenia wersji beta.
 • Wstępne konsultacje z ambasadorami.
 • Prawnicy zatrudnieni w celu stworzenia regulaminu.

I-II kwartał 2020 (jesteśmy tutaj):

 • Ukończenie regulaminu, który został przetłumaczony i opublikowany.
 • Wersja alfa opublikowana.
 • Pierwszych użytkowników zaproszono na zamkniętą wersję alfa.
 • Generowanie treści jest obecnie promowane.
 • Informacje zwrotne i propozycje zmian są analizowane.
 • Planowane są przyszłe mechanizmy DAO.
 • Opracowujemy strategię ICO i ekonomii tokenów.
 • Odbywają się konsultacje z doradcami ICO i społecznością.

III-IV kwartał 2020:

 • Wersja beta zostanie ukończona i opublikowana.
 • Projekt zostanie przekazany społeczności jako zdecentralizowany protokół DAO.
 • Przygotowania prawne do ICO zostaną zakończone.
 • Kampania ICO będzie prowadzona na liście 25k + inwestorów kryptowalutowych.
 • Oficjalne otwarcie portalu dla szerszej publiczności.
 • Dalsza decentralizacja w celu wyewoluowania do zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO).
 • Ciągły rozwój inspirowany i kierowany przez społeczność.
 • Społeczność będzie głosować nad kolejnymi kamieniami milowymi do realizacji.

 

 

18

użytkowników podbiło to!