Ujemne oprocentowanie w bankach na kontach oszczędnościowych.

Kilka instytucji zdecydowało się wprowadzić opłaty za trzymanie oszczędności po obniżce stóp procentowych przez RPP. Stopa procentowa NBP spadła do poziomu 0,10% co wpłyneło bezpośrednio na banki, które wyceniają depozyty. Niektóre instytucje zdecydowały się wprowadzić opłaty za trzymanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych. EnveloBank - cyfrowy Bank Pocztowy jako pierwszy poinformował, że od września oprocentowanie wyniesie 0,01%

a opłata za obsługę rachunku to 1,99zł za miesiąc jeśli klient posiada ROR w przeciwnym razie opłata wyniesie 2,99zł. Kolejnym bankiem, który zacznie pobierać opłaty jest CitiBank Handlowy. Opłaty będą pobierane od rachunków walutowych w euro dla posiadaczy CitiKonta, CitiPriority, CitiGold, CitiGold Private Client. Dotyczy to osób, które założą konto po 20 sierpnia 2020 i będzie zależna od salda konta. Kwota będzie powiększana wraz ze wzrostem oszczędności na rachunku maksymalnie do 180zł. 

Bank PKO BP również zadeklarował opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowego. PKO BP nalicza 1zł za obsługę konta, którego oprocentowanie wynosi 0,2% co prowadzi do sytuacji, że zysk zostaje pochłonięty przez opłaty. W Alior Banku oprocentowanie rachunku oszczędnościowego wynosi 0. Konto oszczędnościowe oparte o wskaźnik WIBOR 1M pomniejszony o 0,75 punktu procentowego daje ujemną wartość. Alior nie nalicza ujemnych oprocentowań, ale i nie wypłaca żadnego oprocentowania za trzymanie środków na lokacie oszczędnościowej. 

 

2

użytkowników podbiło to!