Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 4.0

W czwartek 04.06.2020 została uchwalona przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0, która ma za zadanie ochronę polskich przedsiębiorców przed skutkami związanymi z pandemią i niedawno zakończoną kwarantanną.

Tarcza antykryzysowa w walce z kryzysem

Rząd próbuje ratować polskich przedsiębiorców przed bankructwem związanym z Covid-19 przez wprowadzenie tzw. Tarczy antykryzysowej. Do tej pory na ten cel zostało przeznaczonych już ponad 75 mld złotych. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza kolejne zapisy mające umożliwić korzystanie z państwowej pomocy w czasie kryzysu. W tej chwili nad ustawą debatuje Senat.

Tarcza antykryzysowa 4.0 założenia

Tarcza antykryzysowa 4.0 uchwalona przez Sejm zakłada kilka istotnych zapisów m.in.:

- wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca. Dodatkowo czas ten będzie mógł zostać przedłużony dla grup osób uprawnionych oraz w określonych przypadkach w zależności od funkcjonowania danej placówki.

- mają ruszyć dopłaty do oprocentowania kredytów mających na celu zapewnienie płynności finansowej firmą, które ucierpiały na skutek koronawirusa. Ma zostać na ten cel przeznaczone około 570 mln złotych, a o dopłaty będzie można się starać do 31 grudnia,

- mają zostać wprowadzone tzw. wakacje kredytowe. Będzie to możliwość zamrożenia spłaty kredytu na okres do trzech miesięcy. Będzie to opcja dostępna dla wszystkich tych, którzy stracili pracę albo główne źródło utrzymania po 13 marca,

- starostowie dostaną możliwość udzielenia jednorazowej pożyczki na maksymalnie 5 tysięcy złotych, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statusowej organizacji pozarządowej,

- samorządy natomiast będą mogły zwiększyć zadłużenie, a do tego nie będą one zobowiązane do płacenia rat za janosikowe w czerwcu i lipcu.

Sejm pomyślał również o prewencji jeśli chodzi o wrogie przejęcie polskich firm przez podmioty zagraniczne spoza Unii Europejskiej. Tarcza antykryzysowa 4.0 ma chronić przed tym procederem przedsiębiorstwa, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 mln euro.

2

użytkowników podbiło to!