Europejski Bank Centralny wprowadza cyfrowe euro przed końcem tego roku

W ubiegłym tygodniu „Global Blockchain Congress”: konferencja odbyła się w Maladze w Hiszpanii, gdzie jeden z urzędników Europejskiego Banku Centralnego (EBC) potwierdził swoje prace nad cyfrowym euro. Bank określił go jako cyfrową walutę detaliczną i hurtową banku centralnego (CBDC) i zauważył, że jest to eksperyment z blockchainem...

Konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską (WE), INATBA i Alastrię zebrała wspólnie przedsiębiorców i organy regulacyjne w celu omówienia technologiii DLT i stabelcoina. Dwa tygodnie wcześniej Stowarzyszenie Banków Niemieckich wydało szczegółowy plan “cyfrowego euro” naciskając mocno na to aby wyemitował go organ regulacyjny. Prowadzone są badania teoretyczne i praktyczne od 2016 roku przez bank Japonii i projekt Stella nad dystrybucją cyfrowego euro CBDC dla klientów instytucjonalnych i detalicznych a także nad przeniesieniem obecnych systemów płatności na DLT. W czerwcu Stella zakończyła trzecią fazę, która dotyczyła DLT w przypadku płatności transgranicznych. Raport EBC koncentruje się na hurtowych CBDC, podczas gdy Bank Japonii (BoJ) opublikował raport na temat detalicznych CBDC na początku roku. Dirk Bullman główny prowadzący tego projektu ujawnił, że prace zostały ukończone a system spełnia wymogi CBDC w sprawie przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy. Europejski Bank Centralny chce wprowadzić cyfrową walutę jeszcze przed końcem tego roku. 

1

użytkowników podbiło to!